Spring naar content

Personeel en Pensioen

Als ondernemer wil je ondernemen en je daar volledig op focussen. Uiteraard met de nodige aandacht voor je personeel, want die maken uiteindelijk het verschil. Zeker als ze het naar hun zin hebben en alles optimaal geregeld is. Maar het vraagt nogal wat kennis en tijd om dat structureel goed voor elkaar te hebben en houden. Alleen al omdat de wet- en regelgeving continu verandert en beweegt. Ons ervaren Team Personeel kan daarbij helpen en in het hele traject van o.a. salarisadministratie, HR ondersteuning, juridische advisering, pensioenen en employee benefits veel zorgen wegnemen. Dat scheelt een hoop gedoe en levert, naast rust, vaak ook nog een aardige kostenbesparing op.

Vragen die zoal kunnen spelen:

  • Hoe krijg ik nieuw talent binnen en hoe houden we die vast?
  • Beschik ik over een portal waar ik alle werknemersgegevens gemakkelijk kan inzien en wijzigen?
  • Hoe begeleid ik mijn werknemers bij langdurige ziekte?
  • Voldoen onze arbeidscontracten nog wel aan alle wet- en regelgeving?
  • Zijn er subsidies waar we gebruik van kunnen maken?
  • Hoe houd ik ons ziekteverzuim zo laag mogelijk?
  • Kunnen mijn werknemers via een app gemakkelijk inzage krijgen in hun salaris en verlof aanvragen?
  • Bouwen mijn werknemers pensioen op en zo ja, op welke wijze?
  • Wat heb ik geregeld voor mijn werknemers als ze komen te overlijden of arbeidsongeschikt raken?
  • Hoe ga ik om met disfunctionerende werknemers en arbeidsconflicten?

 

Samenwerken met Witlox VCS draait in eerste instantie om een comfortabel en gerust gevoel. Simpelweg omdat alles onder controle is. Met één vast aanspreekpunt, korte en snelle communicatielijnen en een optimale afstemming op uw wensen en kijk op de toekomst.

Wat we voor jou kunnen betekenen?

Waar kunnen we mee helpen?

Wim Ligtenberg

Solide, slagvaardig
en sociaal

Als financieel adviseurs en accountants ondersteunen wij bedrijven in hun ontwikkeling. Ons team heeft alles in huis op de terreinen bedrijfseconomie, belasting en organisatiekunde. Wij organiseren bedrijfsprocessen tot in de puntjes, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan en altijd kunt sturen op actuele, betrouwbare cijfers. U krijgt ruimte om te ondernemen.