Spring naar content

Mediation

Wat is Mediation?
Mediation is in de basis niets anders dan het oplossen van een conflict onder begeleiding. Dit klinkt eenvoudig maar vraagt toch wat uitleg en toelichting.

Waarom Mediation?
Onopgeloste geschillen tussen partijen ontaarden vaak in juridische geschillen. Beide partijen nemen een gemachtigde/advocaat in de arm waardoor het conflict in de meeste gevallen nog verder escaleert en een oplossing in der minne nog verder weg raakt. Vaak zie je pas tijdens of na een zitting bij de rechtbank dat partijen weer een bereidheid vinden met elkaar te overleggen. Dat dit een verspilling van geld en (negatieve) energie is, spreekt voor zich waarbij de uitkomst dan ook nog vaak voor beide partijen teleurstellend is.

Mediation is vanuit haar aard een wijze van geschillenoplossing die altijd dicht bij de partijen blijft tussen wie het geschil speelt. De oplossing die gezocht en meestal toch ook gevonden wordt, wordt door partijen zelf bewerkstelligd. Niet alleen betekent dit een tijdswinst in het vinden van die oplossing maar omdat partijen zelf de regie hebben is het draagvlak voor de oplossing nu eenmaal een gegeven.

Welke geschillen?
Een conflict kan natuurlijk ‘overal’ over gaan. Meestal wordt mediation als eerste in verband gebracht met echtscheidingstrajecten en arbeidsconflicten. Toch werkt mediation ook prima op andere terreinen en helpt mediation het ‘voorkomen’ van problemen bijvoorbeeld tussen aandeelhouders, tussen vennoten, tussen bestuurders en aandeelhouders en verdere zakelijke verhoudingen waarbij in het echte leven toch de persoonlijkheden bepalen hoe e.e.a. loopt en niet alleen de zakelijke argumenten een rol spelen.

De Mediator
Mediation vindt plaats onder ‘begeleiding’. Aan deze begeleiding worden uiteraard kwalitatieve eisen gesteld. In Nederland wordt deze kwaliteit gewaarborgd door het register waarin enkel de opgeleide en gecertificeerde mediators zijn opgenomen. Zij zijn te herkennen als MfN-Register Mediator. Dit kwaliteitsregister is als enige erkend door De Rechtspraak. Op deze wijze bent u als partij er van verzekerd dat de ingeschakelde mediator onafhankelijk en deskundig is.
Vanzelfsprekend voldoe ik bij Witlox VCS Corporate Services aan deze eisen. Daarnaast mag u rekenen op enkele tientallen jaren ervaring in de advisering aan ondernemers zodat er een vertrouwdheid is met de wereld van die ondernemer.

Procedure
De mediator is onafhankelijk. De procedure behelst onder andere een mediationovereenkomst waarbij beide partijen zekerheid wordt gegeven van deze onafhankelijkheid maar ook van de benodigde vertrouwelijkheid en vrijwilligheid over en weer.

De kosten (te besteden uren) worden meestal door beide partijen gezamenlijk gedragen maar ook afwijkende afspraken zijn mogelijk.

Contact
Heeft u bijvoorbeeld een conflict met een werknemer, is er sprake van een ‘mediation’ opdracht door de arbo-arts bij een zieke werknemer, heeft u met uw collega bestuurder/directielid (on)uitgesproken zaken die opgelost moeten worden etc., is er sprake van wrijving met een zakenrelatie….laat dan uw gedachten eens over deze nieuwe en andere manier van aanpak gaan. Hetzelfde blijven doen leidt immers vaak tot wederom dezelfde problemen……

Solide, slagvaardig
en sociaal

Als financieel adviseurs en accountants ondersteunen wij bedrijven in hun ontwikkeling. Ons team heeft alles in huis op de terreinen bedrijfseconomie, belasting en organisatiekunde. Wij organiseren bedrijfsprocessen tot in de puntjes, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan en altijd kunt sturen op actuele, betrouwbare cijfers. U krijgt ruimte om te ondernemen.