Spring naar content

Financiële planning

Onze rol als financieel planner is het voor u inzichtelijk en begrijpelijk maken van uw financiële en juridische situatie.

Een financiële planning wordt steeds actueler. U wordt immers steeds meer geacht om zelf te zorgen voor uw inkomen op pensioendatum en bij eventuele calamiteiten. Ook de wetgeving op deze punten wordt steeds ingewikkelder. Vergaande versoberingen op het gebied van pensioenen, hypotheekrenteaftrek en sociale zekerheid hebben rechtstreeks invloed op uw financiële toekomst.

Aan de hand van een inventariserend gesprek en documenten zoals pensioenoverzichten, huwelijkse voorwaarden en testamenten brengen wij in overleg met u uw huidige en, bij onveranderde omstandigheden, toekomstige inkomens- en vermogenspositie in kaart. Vanuit deze inventarisatie maken wij voor u inzichtelijk welke aandachtspunten en risico’s zich voordoen bij een in de toekomst gewijzigde levenssituatie. Hierbij kunt u denken aan verhuizen, stoppen met werken, verkoop/staken van uw onderneming of overlijden van u of uw partner. Welke gewijzigde levenssituaties dit zijn zullen wij samen met u bepalen.

Op basis van de geconstateerde aandachtspunten en risico’s stellen we een plan op om eventuele toekomstige onzekerheden daar waar nodig af te dekken. U weet daarna waar u aan toe bent. U krijgt een overzicht van de financiële en civielrechtelijke aspecten die uw leven maken zoals deze is. Aan de hand van dit overzicht kunnen we samen komen tot aanpassingen die uw leven qua financiële zekerheid vooruit helpen.

Een goed uitgewerkt financieel plan biedt u financiële gemoedsrust en daarmee uiteindelijk een goede nachtrust.

Solide, slagvaardig
en sociaal

Als financieel adviseurs en accountants ondersteunen wij bedrijven in hun ontwikkeling. Ons team heeft alles in huis op de terreinen bedrijfseconomie, belasting en organisatiekunde. Wij organiseren bedrijfsprocessen tot in de puntjes, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan en altijd kunt sturen op actuele, betrouwbare cijfers. U krijgt ruimte om te ondernemen.