Spring naar content

Wettelijke controle

De wettelijke controle is verplicht als een organisatie twee achtereenvolgende boekjaren voldoet aan twee van de volgende drie criteria;

  • een omzet van € 12 miljoen of meer;
  • een balanstotaal van € 6 miljoen of meer;
  • 50 medewerkers of meer.

Bij het uitvoeren van een wettelijke controle volgen wij een gestructureerde aanpak, die uitstekend aansluit bij de karakteristieken van het MKB. We starten met een interim-controle in het najaar, gericht op de bedrijfsprocessen en interne informatiestromen. Vervolgens voeren wij een volledig onafhankelijke controle op de jaarrekening uit, resulterend in een accountantsverklaring die aan alle wettelijke verplichtingen voldoet.

Gedurende het hele proces denken wij proactief met u mee, doen aanbevelingen en rapporteren over risico´s.

Solide, slagvaardig
en sociaal

Als financieel adviseurs en accountants ondersteunen wij bedrijven in hun ontwikkeling. Ons team heeft alles in huis op de terreinen bedrijfseconomie, belasting en organisatiekunde. Wij organiseren bedrijfsprocessen tot in de puntjes, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan en altijd kunt sturen op actuele, betrouwbare cijfers. U krijgt ruimte om te ondernemen.