Spring naar content

Fusies en overnames

Aankoop onderneming

Overweegt u een bedrijf over te nemen? In dat geval begeleiden wij u in het gehele traject. Het traject kan starten bij het vinden van de juiste onderneming, die past bij de kenmerken die voor u belangrijk zijn. En als u dit bedrijf al op het oog heeft, dan start onze begeleiding op dat moment. Uitgangspunt is steeds dat ieder bedrijf haar eigen specifieke kenmerken heeft. Een analyse en juiste beoordeling van de kansen en risico’s en de financiële performance is van cruciaal belang. Vanzelfsprekend beoordelen wij met u ook de mogelijkheden om in de toekomst waarde te creëren, immers dit kan een van uw doelstellingen zijn.

Onderhandelingen over de voorwaarden van de overname worden voorafgegaan door een indicatieve waardering van het over te nemen bedrijf. Op basis daarvan formuleren wij een realistisch voorstel met alle (rand)voorwaarden om tot een succesvolle transactie te komen. Vervolgens komen de onderhandelingen, het uitvoeren van een due diligenceonderzoek en het opstellen van de overeenkomsten aan de orde en zorgen wij voor de aanvraag van een passende financiering. Hierbij wordt niet alleen aandacht gegeven aan de financiering van de koopsom. De financiering van het werkkapitaal van de onderneming en investeringen, die u nodig acht, alsook de juiste juridische en fiscale structuur worden hierbij meegenomen.

 

Verkoop onderneming

De verkoop van een bedrijf is een complex proces. De verkoopprijs en verkoopvoorwaarden worden niet alleen bepaald door cijfers. Ook bedrijfsgrootte, marktpositie en marktontwikkelingen spelen een rol, naast het aantal mogelijke kopers, de timing van de verkoop en de aanpak in de onderhandelingen. Het verkoopproces start met een gedegen analyse van uw onderneming en een indicatieve waardering zodat u een indicatie heeft van de mogelijke opbrengst. Vervolgens bepalen we in overleg met u op welke wijze uw bedrijf in de markt wordt gezet en besteden wij aandacht aan het profiel van de potentiële koper. Zodra partijen haar interesse hebben getoond, zorgen wij ervoor dat de volgende stappen in het verkoopproces (onderhandelingen, opstellen overeenkomsten, begeleiden bij het due diligenceonderzoek) optimaal worden doorlopen. Bij verkoopbegeleiding werken wij nauw samen met uw accountant en belastingadviseur.

Waar kunnen we mee helpen?

Gerard Keetels AA

Solide, slagvaardig
en sociaal

Als financieel adviseurs en accountants ondersteunen wij bedrijven in hun ontwikkeling. Ons team heeft alles in huis op de terreinen bedrijfseconomie, belasting en organisatiekunde. Wij organiseren bedrijfsprocessen tot in de puntjes, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan en altijd kunt sturen op actuele, betrouwbare cijfers. U krijgt ruimte om te ondernemen.