Spring naar content

Disclaimer

Witlox VCS B.V. (Kamer van Koophandel 20142683), hierna te noemen Witlox VCS, verleent u hierbij toegang tot witloxvcs.nl (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Witlox VCS en derden zijn aangeleverd. Witlox VCS behoudt zich daarbij het recht om op elk moment de inhoud te wijzigen of onderdelen te verwijderen zonder daarover een mededeling te doen.

Het samenstellen en onderhouden van deze website gebeurd met de uiterste zorg en is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Op grond van deze vrijblijvende informatie dienen geen handelingen te worden verricht of nagelaten zonder voorafgaand deskundig advies.
De veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico’s van elektronische communicatie kunnen leiden tot vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden in de op deze website verstrekte informatie. Hierdoor kunnen wij niet garanderen dat de op de website opgenomen informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

De websites van derden die via hyperlinks op deze website kunnen worden bereikt, worden niet door Witlox VCS gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Witlox VCS aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de hyperlink en de inhoud van de websites van derden die via de hyperlinks te benaderen zijn.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Witlox VCS.