Spring naar content

Juridische advisering

Als ondernemer heeft u dag in, dag uit te maken met juridische kwesties. Pas als er problemen ontstaan, wordt vaak pas duidelijk waar u mee van doen heeft en blijkt of u uw juridische zaken op orde heeft.

Welke rechtsgebieden?
Of het nu gaat om arbeidsovereenkomsten, huurovereenkomsten, algemene voorwaarden, afspraken met banken, leaseovereenkomsten, koopovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten e.v., al deze gebieden kennen een juridisch speelveld waarbinnen gehandeld wordt. De ruimte die u als ondernemer nodig heeft binnen het arbeidsrecht, ondernemingsrecht etc. wordt daarbij opgezocht.

Middelen
Een van de tools om tot een adequaat ondernemerschap te komen is het tijdig vormen van een actueel beeld van uw onderneming. Uitgelezen middel daartoe is de mogelijkheid een juridische scan te laten uitvoeren:

  • beoordelen en adviseren juridische structuur onderneming
  • inventariseren risicoprofielen m.b.t. bijvoorbeeld rekening-couranten, bancaire zekerheden e.v.
  • adviseren Personele inzet en arbeidsvoorwaarden
  • voeren van en begeleiden bij ontslagprocedures bij Rechtbank en UWV
  • aanleveren relevante overeenkomsten
  • vraagbaak en sparringpartner voor acute vraagstellingen en actualiteit
  • voorlichting nieuwe ontwikkelingen en vertaling hiervan naar uw onderneming


Tarieven
Wij werken op basis van heldere afspraken tegen een van tevoren vastgesteld uurtarief waarbij eveneens een inschatting wordt gemaakt van de benodigde tijd. Leent het dossier zich niet voor een dergelijke inschatting dan houden wij u adequaat op de hoogte van de bestede tijd zodat u nooit voor verrassingen komt te staan. Facturen worden altijd gespecificeerd verstrekt.

Contact
Uw bedrijf kennen is voor ons belangrijk. Een duurzame adviesrelatie, waarbij we samen een vertrouwensband opbouwen, staat voorop. Voor onze werkzaamheden maken wij dan ook vaak graag ter plaatse kennis met u en uw onderneming.

Solide, slagvaardig
en sociaal

Als financieel adviseurs en accountants ondersteunen wij bedrijven in hun ontwikkeling. Ons team heeft alles in huis op de terreinen bedrijfseconomie, belasting en organisatiekunde. Wij organiseren bedrijfsprocessen tot in de puntjes, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan en altijd kunt sturen op actuele, betrouwbare cijfers. U krijgt ruimte om te ondernemen.