Spring naar content

Pensioenen en employer benefits

Pensioenen en employer benefits (de secundaire arbeidsvoorwaarden die steeds belangrijker worden voor werknemers in de keuze voor hun werkgever) zijn een vak apart.

  • De steeds veranderende wet- en regelgeving zowel voor pensioenen als de fiscale mogelijkheden als het gaat om secundaire arbeidsvoorwaarden, maken het er niet makkelijker op dit allemaal zelf te regelen en bij te houden.
  • Daarnaast zien we de afgelopen jaren dat de overheid zich steeds meer terugtrekt. Onze overheid voelt zich minder verantwoordelijk voor pensioenopbouw en inkomensvoorziening bij arbeidsongeschiktheid. Terwijl het voor de werknemers erg belangrijk is. Daarom is de rol van de werkgever de afgelopen jaren toegenomen. Voorlichting en communicatie zijn cruciaal met het oog op de toekomst.

Binnen onze organisatie hebben we een aparte discipline die zich specifiek richt op het advies en beheer van collectieve pensioenregelingen en de verzekerde arbeidsvoorwaarden arbeidsongeschiktheid en verzuim.

In Nederland kennen we een tweetal keuzes inzake collectief pensioen en arbeidsongeschiktheid voor de werknemers. U valt als werkgever onder een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds/ cao, of u hebt als werkgever een vrije keuze om pensioen en arbeidsongeschiktheid als secundaire arbeidsvoorwaarde aan te bieden aan de werknemers.

Wat kan en past binnen uw onderneming? Hoeveel kosten wilt u hiervoor maken? Wat als u als werkgever niets geregeld hebt en een werknemer komt te overlijden? Hoe informeer ik mijn werknemers? U bent bij ons aan het juiste adres om u te laten informeren en ondersteunen.

Zaken waar u verder in dit kader aan kunt denken zijn:

  • Advisering inregelen of verlengen pensioenregeling
  • Advisering inregelen en beheer aanvullende werknemers verzekeringen
  • Begeleiding OR traject in geval van aanpassing arbeidsvoorwaarden
  • Invulling seniorenregeling en ouderenbeleid
  • Beheer pensioenregeling (tussenpersoon tussen u en verzekeraar)

Waar kunnen we mee helpen?

Lidwien Bastiaansen- Diepstraten

Erwin Ente

Solide, slagvaardig
en sociaal

Als financieel adviseurs en accountants ondersteunen wij bedrijven in hun ontwikkeling. Ons team heeft alles in huis op de terreinen bedrijfseconomie, belasting en organisatiekunde. Wij organiseren bedrijfsprocessen tot in de puntjes, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan en altijd kunt sturen op actuele, betrouwbare cijfers. U krijgt ruimte om te ondernemen.