Spring naar content

Wellicht kunnen we nog tot 10 tellen

05 april 2017

Ik ben de 13de generatie na Daniel Beekmans, die in 1600 in Woensel geboren werd. Een ver familielid met belangstelling voor onze familiegeschiedenis, heeft dat deskundig uitgeplozen. We hebben het over een periode van 400 jaar waarin de familie door middel van 13 generaties is uitgewaaierd. Ik ben in die 400 jaar 29,25 kilometer van Daniel vandaan terecht gekomen. Als de generaties elkaar ook geografisch in een rechte lijn hadden opgevolgd, hadden we 225 meter van elkaar gewoond. Op zo’n manier kijken naar mijn eigen herkomst vind ik boeiend, maar interessanter is de toekomst.

Recent was er een gerenommeerde geoloog op televisie en die had voor onze toekomst heel slecht nieuws. Indien de wereldbevolking niet drastisch het roer omgooit ten aanzien van het beslag op het milieu en alle natuurlijke bronnen, is het binnen 300 jaar met ons als soort afgelopen. Dan heb je het over nog net geen 10 generaties. Hij stelde dat de mensensoort vooral de laatste 5 generaties de wereldbol versneld berooft van allerlei natuurlijke bronnen, mineralen en fossiele brandstoffen waardoor de wereld in hoog tempo uitgeput raakt. Daarnaast vervuilen wij in toenemende mate de aarde, de lucht en het water met duizenden synthetische scheikundige verbindingen, die het milieu volkomen vreemd zijn. De niet afbreekbare restanten daarvan zullen over een miljard jaar nog in de aardkorst terug te vinden zijn. We zijn namelijk aardig op weg om elkaar, onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en zo verder letterlijk te vergiftigen. Wat we op deze manier doen, zowel collectief als op individuele basis, is niet best en vaak is dat alleen door eigen financieel voordeel op korte termijn gedreven. Het feit dat Meneer Trump vanaf zijn aantreden erop inzet om vele milieumaatregelen terug te draaien en om van het klimaatakkoord af te komen, geeft aan dat zelfs deze miljardair niet tot 10 kan tellen. Het korte termijn voordeel dat hij met zijn aanpak voorhoudt, is dus het gigantische verlies voor opvolgende generaties. Zijn, uw en mijn 10 opvolgende generaties interesseren hem blijkbaar totaal niet. 

De Nederlandse overheid is overigens ook niet bijster bezig om de ingrijpende milieueffecten en  de problematiek met betrekking tot natuurlijke bronnen aan te pakken. Dat is immers politiek allerminst sexy. Daarbij blijken ook heel wat andere staten hieraan het lak te hebben. Toch zijn er in Nederland en in Europa wel wat stimulerende maatregelen om tot duurzaamheid te komen. Er zijn verschillende Europese en nationale subsidieregelingen zoals bijvoorbeeld de subsidieregeling verwijdering asbestdaken en de subsidieregeling advies werkzaamheden over energiebesparing, etc. Daarnaast zijn er nog de Milieu investeringsaftrek (MIA), de Vervroegde afschrijving milieu-investeringen( VAMIL) en de Energie Investeringsaftrek (EIA). Maar is dat allemaal wel genoeg? Van al deze faciliteiten wordt namelijk pas gebruik gemaakt als er direct economisch voordeel is. Als dat ontbreekt, lopen we financieel achteruit en dan zullen we op duurzaamheid gerichte investeringen wel uit ons hoofd laten.

We moeten binnen afzienbare tijd mondiaal bedenken wat we samen als mensheid gaan doen voor tenminste de komende 10 generaties. De mentaliteit en de drijfveren van ons handelen zullen radicaal omgebogen moeten worden met wellicht subsidies, andere stimuleringsmaatregelen, met akkoorden, geboden of verboden. Doen we dat niet dan is het de vraag wie er nog tot 10 kan tellen…