Spring naar content

Blogs, Nieuws & Specials

Terugbetalen toeslagen voortaan zonder acceptgiro

Uitstel opgaaf UBD ook telefonisch mogelijk

Aftrek vrije ruimte in de inkomstenbelasting

Meldplicht buitenlandse zelfstandigen en detachering buitenlandse werknemers

Hoeveel lage-inkomensvoordeel, LIV, in 2023?

Nieuwe milieu- en energielijst beschikbaar

Fiscale Cijfers 2023

Verzoek uitstel renseigneringsverplichting/opgaaf UBD mogelijk

Rentevergoeding over te veel betaalde box 3-heffing

Let op bij de schenking voor eigen woning

Aanvragen definitieve berekening NOW uiterlijk 22 februari

Landbouwnormen 2022 gepubliceerd

Maximale transitievergoeding verhoogd naar € 89.000

Advieswijzer Gebruikelijk loon dga 2023

Grens startersvrijstelling naar € 510.000

Deadline 28 januari 2023 voor btw-melding onroerende zaken

Belangrijke punten bij uw laatste btw-aangifte 2022

Advieswijzer Verlofregelingen 2023

Special Lonen 2023

Vraag subsidie emissieloze bedrijfsauto aan

Vast bedrag niet-aftrekbare gemengde kosten stijgt naar € 5.100

Eind januari digitaal procederen inzake rijksbelastingen

Andere rechtsvorm niet van invloed op LIV

Zorg voor tijdige en juiste administratieve verwerking werkkostenregeling