Spring naar content

Vrijwillige controle

Inhoudelijk verschilt een vrijwillige of statutaire controle niet of nauwelijks van een wettelijke. Dus ook als u vrijwillig of opgedragen door statuten een controle van de jaarrekening wenst, kunt u rekenen op onze professionele en persoonlijke ondersteuning. Dat geldt overigens voor alle mogelijke onderzoeksopdrachten waar de expertise van vakkundige accountants vereist is.

Een vrijwillige controle wordt vaak uitgevoerd als:

  • een directie financiële verantwoording wil afleggen aan het bestuur;
  • een directie zekerheid aan derden wil verstrekken (bank, financier).

Solide, slagvaardig
en sociaal

Als financieel adviseurs en accountants ondersteunen wij bedrijven in hun ontwikkeling. Ons team heeft alles in huis op de terreinen bedrijfseconomie, belasting en organisatiekunde. Wij organiseren bedrijfsprocessen tot in de puntjes, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan en altijd kunt sturen op actuele, betrouwbare cijfers. U krijgt ruimte om te ondernemen.