Spring naar content

Subsidie controle

Bij subsidies is het belangrijk om vooraf een goed inzicht te krijgen in de voordelen van de subsidie enerzijds en het extra werk dat het met zich meebrengt anderzijds. Vaak bent u namelijk verplicht om een specifieke projectadministratie bij te houden over het subsidie-project.

Het is daarom te adviseren om ons zo vroeg mogelijk in een dergelijk traject te betrekken – als het kan al bij de aanvraag – om zo een hoop frustratie te voorkomen en eventuele terugbetaling te vermijden.

Mocht subsidie wel een goede optie blijken, dan controleren wij graag de financiële verantwoording en geven daarbij een controleverklaring af.

Solide, slagvaardig
en sociaal

Als financieel adviseurs en accountants ondersteunen wij bedrijven in hun ontwikkeling. Ons team heeft alles in huis op de terreinen bedrijfseconomie, belasting en organisatiekunde. Wij organiseren bedrijfsprocessen tot in de puntjes, zodat u nooit voor verrassingen komt te staan en altijd kunt sturen op actuele, betrouwbare cijfers. U krijgt ruimte om te ondernemen.