Spring naar content

Gaat u als directeur grootaandeelhouder afbouwen?

22 juli 2020

De fase waarin we ons bevinden leent zich misschien niet bij uitstek voor ver vooruitkijken. Toch is het goed om als directeur grootaandeelhouder verder te kijken dan de dag van vandaag. In mei dit jaar werd namelijk een rapport gepubliceerd in het kader van “Bouwstenen voor een beter belastingstelsel” en vervolgens werd in juni het wetsvoorstel “Excessief lenen bij de eigen vennootschap” ingediend bij de Tweede Kamer.

Het rapport is het resultaat van een “ambtelijk traject zonder politieke sturing”. Het wetsvoorstel is twee jaar geleden aangekondigd en na een internetconsultatie nu ingediend. Ten aanzien van het rapport en het wetsvoorstel moet er nog veel water door de zee voordat het daadwerkelijk wordt ingevoerd. Toch is het goed om de denkrichting van Den Haag (zowel op het Ministerie als op het Binnenhof) alvast in kaart te brengen.

Ondernemen in de bv heeft als grote fiscale voordeel dat de heffing in box 2 van de inkomstenbelasting over de nettowinst kan worden uitgesteld tot het moment dat de directeur grootaandeelhouder beslist om dividend uit te keren, tot bij verkoop van de aandelen of tot bij overlijden. Dat is nogal een tijdshorizon! En in de tussentijd labelen we opgenomen gelden gewoon als lening of rekening-courant, zonder fiscale afrekening in box 2. Tenminste, dat is de mening van Den Haag die is terug te zien in het rapport en het wetsvoorstel.

U wordt als directeur grootaandeelhouder gezien als iemand die de belastingheffing uitholt, die misbruik maakt van box 2 of zelfs iemand die die pretbox omzeilt. Zowel het wetsvoorstel als het rapport kan worden gezien om deze fiscale speeltuin te versoberen.

 Enkele voorstellen:

  1. het gebruikelijk loon van de directeur grootaandeelhouder moet omhoog;
  2. lenen van de bv moet worden ontmoedigd door alles boven de € 500.000 direct te belasten in box 2;
  3. lenen van de bv voor de eigen woning kan slechts met een formeel recht van hypotheek;
  4. het tarief in box 2 moet worden verhoogd tot 30% of zelfs 35% (was vorig jaar nog 25%, nu 26,25%); en
  5. doorschuiffaciliteiten om afrekening in box 2 te voorkomen dienen te worden beperkt.

Dit zijn maar enkele aspecten uit de genoemde publicaties en ik gaf al aan dat er nog geen sprake is van invoering van deze maatregelen. Het geeft evenwel duidelijk aan hoe Den Haag in de wedstrijd zit.

We hebben nog even want het wetsvoorstel “Excessief lenen bij de eigen vennootschap” staat voor 1 januari 2023 op de rol en de voorstellen uit het rapport moeten eerst maar eens worden overgenomen in de verschillende verkiezingsprogramma’s voor volgend jaar. Maar als de economische zon na de crisis weer gaat schijnen, bouwt u dan de winstreserves in de bv op of bouwt u de opgenomen leningen af?