Spring naar content

Even voorstellen: de Junior Board van Witlox VCS

23 oktober 2018

Vaak wordt er gesproken over ’the tone at the top’. Binnen de accountancy, maar misschien ook wel binnen uw bedrijf. De normen en waarden waar het management voor staat en de voorbeeldfunctie die zij uitdragen. De tone at the top moet zorgen voor uniformiteit: waar staat de organisatie voor en waar wil ze naar toe. Deze zaken worden dus voornamelijk bepaald door het management; maar ‘what about the tone at the bottom’?

Traditioneel gezien wordt het beleid van een organisatie van bovenaf bepaald. De oorzaak hiervan ligt in de hiërarchische structuur die vaak nog steeds de ‘standaard’ is voor de interne organisatie. Maar juist de informatie vanuit de onderste lagen kan zeer waardevol zijn. Om die reden is de Junior Board van Witlox VCS opgericht. Drie medewerkers van < 30 jaar die de directie gevraagd en ongevraagd adviseren. Dat klinkt leuk en aardig: maar wat doet Junior Board dan precies?

Elke twee weken wonen we het directie overleg bij, waar we over alle zaken mogen meedenken. En het blijft niet alleen bij meedenken. We mogen onze ideeën regelmatig ook tot uitvoer brengen, zowel interne als externe aangelegenheden. De Junior Board wordt gevormd door drie afgevaardigden en dient als spreekbuis voor alle jongere medewerkers. Op deze manier worden alle lagen van de organisatie betrokken bij het beleid van Witlox en voeden wij onze directie om ons motto ‘solide, slagvaardig en sociaal’ op een innovatieve manier verder door te ontwikkelen.

John van Broekhoven 
Jaimy Gielen 
Amber Klomp