Spring naar content

Zakelijke kosten moeten redelijk zijn om aftrekbaar te zijn

16 mei 2017

Én, wanneer koop jij weer een nieuwe auto? “Voorlopig niet!” was mijn antwoord. Mijn vorige vehicle had een kilometerstand van 499.596 kilometer. Toen is een onverlaat er tegenaan gereden zonder een briefje achter te laten. De reparatiekosten waren zo hoog dat mijn blauwe auto economisch total loss was. Zijn opvolger moet ook weer jaren mee, want autorijden leidt nu eenmaal tot een hoge kostenpost.

De Belastingdienst let een beetje op het zakelijke karakter van kosten. Volgens de site van de Belastingdienst zijn alleen de kosten die u maakt voor de zakelijke belangen van uw onderneming aftrekbaar. Zakelijke kosten zijn dus de kosten die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitoefening van uw onderneming en de kosten die rechtstreeks op uw onderneming betrekking hebben. Alle andere kosten zijn niet aftrekbaar. Zakelijke kosten kunt u helemaal aftrekken van uw opbrengsten. Eventuele vergoedingen die u voor de kosten hebt ontvangen, moet u bij uw opbrengsten tellen. Sommige kosten hebben zowel een zakelijk als een persoonlijk karakter. Dat zijn zogenaamde gemengde kosten en daarvan is alleen het zakelijke deel aftrekbaar. 

Het vorenstaande lijkt duidelijk, “gesneden koek”, toch? Over de zakelijkheid van kosten is ooit aardig oorlog gevoerd met de Belastingdienst tot aan de Hoge Raad toe. Daaruit is het zogenaamde Cessna-arrest voortgekomen. Het verhaal waar het om draaide, had betrekking op een hartchirurg die in verschillende Europese landen aan de slag was. Hij vloog daar in zijn eigen Cessna naar toe. Dat vond hij handiger. Maar ja, zo’n vliegtuigje kost wat, maar dan heb je daarvan ook de voordelen. Waarschijnlijk kwam zijn aangifte inkomstenbelasting ter beoordeling terecht bij een inspecteur die wellicht in een middenklassertje dagelijks in een file aansloot. De beleving van de zakelijkheid van de vliegtuigkosten  van deze dienaar van de overheid was een andere dan die van de hartchirurg. Zodoende werd door de aftrekbaarheid van de Cessna-kosten een streep gezet. Dat leidde tot het schitterende “Cessna-arrest”. 

De Hoge Raad oordeelde dat kosten in beginsel ten laste van het bedrijfsresultaat gebracht kunnen worden als dat uitgaven zijn met het oog op het zakelijke belang van de onderneming. In navolging van het Gerechtshof was de Hoge Raad ook van mening dat dit niet betekent dat een ondernemer op grond van persoonlijke overwegingen zomaar kosten binnen de sfeer van de onderneming in aftrek mag brengen. Het bedrag van deze kosten en het nut voor de onderneming moeten in verhouding staan. Om te bepalen of deze verhouding passend is, introduceerde de Hoge Raad de toets dat kosten alleen niet aftrekbaar zijn als “geen redelijk ondernemer kan volhouden” dat de kosten een zakelijk doel dienen. “Redelijkheid” is dus het doorslaggevend criterium. 

Op dit Cessna-arrest kwam ik omdat de Nederlandse regering recent het regeringstoestel PH-KBX van de hand heeft gedaan. Je kon met die Fokker 70 niet non-stop naar de Antillen vliegen. Dat verouderde tweedehandsje heeft 3,7 miljoen opgebracht. De nieuwe Boeing Business Jet kan een stuk veel verder vliegen en kost een slordige 92,7 miljoen. Je moet een heeeeeeeel redelijke ondernemer zijn om vol te houden dat dit een zakelijk doel dient van BV Nederland. Overigens de Cessna-kosten waren uiteindelijk ook aftrekbaar.