Spring naar content

Wat te doen met uw nieuwe pensioen?

14 maart 2023

Met het pensioenakkoord en de Wet Toekomst Pensioenen is een aanzet gegeven voor een ander stelstel, waar uiterlijk op 1 januari 2027 aan moet worden voldaan.

 

Straks geldt voor iedere pensioenregeling dat de hoogte van de inleg (premie) het uitgangspunt wordt. Er wordt dus geen toezegging meer gedaan over de hoogte van de pensioenuitkering. Uiteindelijk is het de bedoeling dat pensioen eenvoudiger en transparanter wordt en dat de premie en daarmee de pensioenlast voorspelbaarder zijn.

 

De lage rente is één van de belangrijkste aanleidingen om te komen tot een herziening van het stelsel.

 

Wat gaat er zoal veranderen?

  • Het nieuwe pensioen wordt opgebouwd met behulp van een leeftijdsonafhankelijk vlak premiepercentage, dus hetzelfde percentage voor al je werknemers of groepen werknemers.
  • Alle pensioenregelingen worden de komende jaren premieregelingen en hierdoor stabieler, voorspelbaarder en overzichtelijker.
  • De lage rente maakt een ‘variabele uitkering’ mogelijk, waardoor er sinds 2016 in een aantal gevallen de mogelijkheid is om door te beleggen.
  • Door een aantal extra maatregelen wordt de afhankelijkheid van de rente in het nieuwe stelsel minder groot. Wel zal de hoogte van de resultaten van jaar tot jaar wijzigen.
  • Het Nabestaandenpensioen is een belangrijk onderdeel omdat de impact van het wegvallen van één van de partners zowel op emotioneel vlak als op financieel vlak zeer groot is. Het partnerpensioen wordt op basis van de plannen veel uniformer.
  • De veranderingen in het stelsel vragen ook om veranderingen in de communicatie over pensioen. Deze informatieplicht komt bij de pensioenuitvoerder en bij de werkgever te liggen.
  • Er komt meer flexibiliteit ten aanzien van de inrichting van het pensioen en het beter laten aansluiten op persoonlijke behoeften. Met extra maatregelen wordt onder andere meer rekening gehouden met de stijging van de pensioenleeftijd en de AOW-leeftijd.
  • Werknemers krijgen de keuze om op pensioendatum 10% van het ouderdomspensioen ineens op te nemen.
  • Ook kunnen werknemers weer eerder stoppen met werken: het aantal weken belastingvrij verlofsparen wordt verdubbeld en het wordt weer mogelijk om kort voor pensioendatum een regeling te treffen voor vervroegde uitdiensttreding (RVU).

 

Ik kan me voorstellen dat er nog genoeg vragen zijn over wat die nieuwe pensioenregeling nu precies gaat betekenen voor u en uw werknemers. Het is wel verstandig om hier op tijd in te duiken, zodat u rustig en weloverwogen de juiste keuzes maakt en straks niet overhaast moet gaan handelen.

 

 

 

 

Lidwien Bastiaansen- Diepstraten