Spring naar content

Uw loonadministratie gaat automatisch, toch?

16 september 2022

Ongeveer 10 jaar geleden werd ik gewaarschuwd dat mijn beroepsgroep (loonadvies en salarisadministratie) wel eens snel zou kunnen verdwijnen. De argumenten voor deze voorspelling waren de rap voortschrijdende automatisering en de aanname dat de wet- en regelgeving steeds uniformer en eenvoudiger ging worden.

 

Tien jaar na dato kan ik met een gerust hart zeggen dat ik nog steeds loonadviseur ben. En het vak is er alleen maar leuker op geworden. Het invoeren van gegevens is inderdaad nagenoeg volledig geautomatiseerd. Er zijn intussen mooie online portalen, innovatieve apps en allerlei mogelijkheden om gegevens te importeren. En daarmee is er veel tijd vrijgekomen om werkgevers te adviseren en te begeleiden bij nieuwe wet- en regelgeving. Op dit gebied wordt het werkgevers namelijk niet makkelijk gemaakt. Zo werden werkgevers de laatste jaren o.a. geconfronteerd met premiedifferentiatie van de WW-premie, gewijzigde regels tijdens de Corona periode omtrent reiskosten en de werkkostenregeling, en de verplichting om oproepers na een jaar een aanbod te doen voor vaste uren.

 

Dit jaar merken wij ook dat werkgevers steeds vaker te maken krijgen met werknemers die gebruik willen maken van 5 weken aanvullend geboorteverlof. Vanaf augustus 2022 kunnen werknemers zelfs aanspraak maken op 9 weken betaald ouderschapsverlof. Daar waar ouderschapsverlof voorheen volledig onbetaald was, kunnen werknemers nu gedurende 9 weken een uitkering van het UWV krijgen van 70% van het dagloon.

 

In de praktijk levert dit veel nieuwe vragen op. Wanneer kan ik die uitkering aanvragen? Hoe hoog wordt de uitkering dan? En wanneer ontvangt mijn werknemer de eerste uitkering? Het geld is immers hard nodig bij een recente gezinsuitbreiding. Wat de uitkomst ook is, het betaalde ouderschapsverlof moet hoe dan ook goed worden verwerkt in de loonadministratie. Zeker als er nog andere premies verschuldigd blijken te zijn over het doorbetalen van zo’n uitkering.

 

Het is werkgevers niet kwalijk te nemen dat ze er nauwelijks aan toe komen om deze formaliteiten direct op orde te brengen en te houden. Na jarenlange onzekerheid tijdens de Corona periode, hebben werkgevers nu vooral te dealen met een ongekende krapte op de arbeidsmarkt en een enorme inflatie. Het behouden van werknemers is daarbij essentieel en een onderdeel daarvan is er voor zorgen dat zij bij een geboorte zo snel mogelijk kunnen beschikken over een juiste uitkering.

 

Wat fijn dat mijn vak nog bestaat, want daardoor kunnen we u de komende jaren blijven helpen met deze complexe vraagstukken.

Sebastiaan de Nijs