Spring naar content

Update Special Lonen 2021

06 juli 2021

De Update Special Lonen 2021 is een handig naslagwerk voor u als werkgever, hr-medewerker of adviseur.

Deze update van de special bevat actuele cijfers van onder meer het minimumloon, premiepercentages werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zvw, premies WW en arbeidskortingen, LIV en LKV en het gebruikelijk loon voor de dga.

Tevens bevat deze editie actuele cijfers en informatie over de auto van de zaak, de mogelijkheden voor het vergoeden van kosten voor thuiswerken, de WKR, de Wet compensatie transitievergoeding en de Wet DBA.

Hoofdstuk 7 tot en met 10 in deze special gaan in op diverse coronagerelateerde maatregelen.

Heeft u vragen, wilt u zich laten bijstaan met tips en advies, neem dan contact op met een van onze loonadviseurs.

Klik hier voor de Update Special Lonen 2021.