Spring naar content

U gelooft in privacy?

30 januari 2018

Geloven betekent aannemen dat iets juist is zonder dat dit met objectieve en/of waarneembare feiten gestaafd kan worden. Privacy is een recht dat ons burgers toekomt en is vastgelegd in allerlei soorten wetgeving. Eigenlijk is het begrip ‘geloven’  hier dan ook niet op zijn plaats. Immers, rechten zouden objectief waarneembaar moeten zijn en controleerbaar moeten worden nageleefd.

Toch zal niemand zijn wenkbrauwen fronsen als je vraagt of er nog ‘geloof’ is in de privacy. Met de huidige techniek en communicatiemiddelen is het controleerbare en waarneembare immers ver van ons verwijderd geraakt. We moeten maar aannemen dat onze gegevens na 14 dagen worden gewist, dat camerabeelden niet gebruikt worden voor iets anders dan waar ze voor bedoeld zijn, dat gesprekken niet random worden afgeluisterd etc.

Dit laatste veronderstelt een blind vertrouwen in de overheid, maar ook in derde partijen die data van ons verzamelen. Dat dit blinde vertrouwen door de meeste mensen niet gegeven wordt, is evident. Onze dagelijkse ervaringen laten beseffen dat we constant gevolgd worden. Wie van u heeft bij het openen van Nu.nl nog niet gezien dat er advertenties omheen dwarrelen gebaseerd op uw laatste zoekopdrachten?  Prettig als ik wil zien dat mijn vrouw nieuwe schoenen zoekt, maar eigenlijk toch te gek voor woorden.

Het mooie is nu dat de overheid ons dit jaar verblijdt met nieuwe wetgeving m.b.t. de privacy.  Er worden forse eisen gesteld aan verwerkers van persoonsgegevens e.d.  Dit klinkt prima.

Tegelijkertijd komt diezelfde overheid met de zogenoemde sleepwet, die het mogelijk moet maken op basis van niet specifieke aanwijzingen toch dataverkeer te mogen onderscheppen en bewaren. Ook ik begrijp de spagaat tussen privacy en het opsporen van mensen die snode plannen hebben. Maar de bravoure waarmee nu de privacy wordt ‘gezekerd’ met de nieuwe wetgeving is ongepast.

Op 20 februari 2018, aanvang 17.30 uur  vertellen wij u graag meer over deze nieuwe privacy wetgeving en wordt ook ingegaan op wat u nu nog wel/niet mag doen. Mag u camera’s ophangen, telefoongesprekken afluisteren, in de tas van uw medewerker kijken als deze naar huis gaat?

Heeft u onze uitnodiging gemist, laat het even weten…u bent van harte welkom.