Spring naar content

Miljoenennota voorspelt zwaar weer

01 oktober 2020

Het kabinet had de derde dinsdag van september de ondankbare taak om in de huidige economische malaise de fiscale belastingplannen voor het komende jaar kenbaar te maken. En er lijkt weinig fraais te melden, de macro-cijfers zijn diep in mineur.

Terugblikkend op de laatste maanden valt het kabinet te prijzen dat de coronamaatregelen daadkrachtig en snel zijn opgepakt. Er is alles aan gedaan om de liquiditeitspositie van ondernemingen op peil te houden met als doel de werkgelegenheid en bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

Dit doel komt ook in het belastingplan 2021 terug. Daarnaast zijn extra maatregelen aangekondigd om economische groei in deze crisis te stimuleren. Zo betalen werkgevers voortaan geen loonheffing meer voor scholingskosten die ze maken na het beëindigen van het dienstverband van een medewerker. Mensen die in deze crisis hun baan verliezen kunnen zich zo makkelijker laten omscholen. De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) is nog een black box. De kern zal zijn dat de regeling bedrijven stimuleert om in deze roerige tijden investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting. Bedrijven kunnen deze kosten vervolgens verrekenen met hun loonheffing.

Voor de gemiddelde dga is het nog maar de vraag of hun liquiditeitspositie komend jaar verbeterd gaat worden. Weliswaar gaat het Vpb tarief over de eerste € 245.000 (voorheen € 200.000) winst naar 15% (voorheen 16,5%), de AB heffing zal in 2021 toch echt 26,9% gaan bedragen. Bovendien gaat de beloofde verlaging van het reguliere Vpb tarief van 25% naar 21,7% niet door. Daarnaast hangt de heffing over schulden van meer dan € 500.000 aan de eigen vennootschap als een zwaard van Damocles boven het hoofd van veel ondernemers. En als ondernemers deze heffing willen voorkomen door hun privé gehouden beleggingspand over te dragen aan de bv dan is hierover vanaf volgend jaar maar liefst 8% overdrachtsbelasting verschuldigd.

Kortom, voor ondernemend Nederland blijven het roerige tijden en is een doordacht advies misschien wel meer nodig dan ooit. Schroom dan ook niet om ons te vragen op welke wijze u zo veel mogelijk liquiditeiten in uw eigen portemonnee houdt.