Spring naar content

Meer duidelijkheid over bijzonder uitstel van betaling

20 maart 2020

Onderdeel van de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de Corona crisis voor u als ondernemer dragelijker te maken is het verlenen van bijzonder uitstel van belastingen. Er kan uitstel worden aangevraagd voor de inkomstenbelasting, loonheffingen, vennootschapsbelasting en de omzetbelasting. Inmiddels is hierover meer duidelijkheid gekomen..

Wanneer kunt u uitstel van betaling aanvragen?

U kunt pas uitstel van betaling aanvragen zodra er aanslagen inkomstenbelasting, loonheffingen, vennootschapsbelasting en de omzetbelasting zijn opgelegd. Hierbij is er een verschil tussen inkomsten- en vennootschapsbelasting enerzijds en loonheffingen en omzetbelasting anderzijds.

Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting kunt u uitstel vragen zodra de Belastingdienst een definitieve aanslag met een te betalen bedrag aan u heeft opgelegd. Voor een voorlopige aanslag, van bijvoorbeeld 2020, is het niet mogelijk om uitstel te vragen. Wel kunnen wij deze aanslag voor u verminderen, zodat u deze voorlopige aanslag op dit moment niet hoeft te betalen.

Loonheffingen en omzetbelasting

Voor de loonheffingen en omzetbelastingen dient u eerst op de reguliere wijze de aangifte in te (laten) dienen. Wanneer u de verschuldigde belasting op aangiften niet tijdig heeft betaald, dan ontvangt u van de Belastingdienst een naheffingsaanslag (met een boete wegens niet betalen). Voor deze aanslag kunt u dan uitstel van betaling aanvragen. Het is belangrijk dat u wel de aangifte tijdig indient!

Voorbeeld
Kunt u bijvoorbeeld de loonheffingen van februari 2020, die u voor 31 maart 2020 moet betalen, niet betalen? Dan ontvangt u in april 2020 de naheffingsaanslag en vraagt u voor deze aanslag uitstel van betaling.

Melding betalingsonmacht

Naast het vragen van uitstel van betaling, moet u als bestuurder van de onderneming ook denken aan het doen van een melding betalingsonmacht, ter voorkoming van aansprakelijkheid. 

De aanvraag van uitstel van betaling

Welke stappen moet u (al dan niet samen met ons) nemen om uitstel van betaling aan te vragen:

  1. Dien op de regulier wijze de aangifte Loonheffingen en btw in, het verschuldigde bedrag betaalt u niet;
  2. Stuur zodra u de naheffingsaanslag ontvangen heeft stuurt u deze zo spoedig mogelijk aan ons op;
  3. Nadat wij de naheffingsaanslag hebben ontvangen stellen wij een brief op voor de Belastingdienst met de mededeling dat er geen betaling kan plaatsvinden. In de brief moet worden aangegeven dat u als gevolg van de corona-uitbraak betalingsproblemen heeft.
  4. Nadat de belastingdienst ons verzoek heeft ontvangen, stoppen zij met invorderingsmaatregelen. U krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft u niet te betalen. 
  5. Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. De belastingdienst vraagt u dan nog aanvullende informatie aan te leveren (eventueel verklaring van een derde deskundige). Hier zal nog nadere informatie over volgen. Het kabinet wil de administratieve lasten van het aanvragen van uitstel van betaling voor u zo beperkt mogelijk houden. Voor de eerste 3 maanden is dus geen verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld accountant of brancheorganisatie) nodig.
  6. Dien een melding in van betalingsonmacht bij het niet meer kunnen betalen van de loonheffingen en omzetbelasting. Deze melding moet binnen twee weken na de betalingstermijn binnen zijn bij de Belastingdienst. Ook voor de betaling van pensioenpremies moet u een melding betalingsonmacht pensioenpremies indienen bij het pensioenfonds.

Let op! De betalingstermijn voor de aangifte loonheffingen van de maand februari eindigt op 31 maart. Dit betekent dat de melding betalingsonmacht moet worden gedaan voor 14 april.

Financieringen bij banken

Ook banken dragen hun steentje bij om de crisis het hoofd te bieden. MKB ondernemingen met een financiering tot €2,5 miljoen kunnen een half jaar uitstel krijgen van de aflossing van hun leningen. Dit is gezamenlijk besloten door ING, ABN Amro, Rabobank, Volksbank en Triodos. Om voor dat uitstel in aanmerking te komen, geldt wel dat de bedrijven in de kern gezond moeten zijn. 

Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen, neem dan vooral contact met:

 

Bo de Jong

drs. Bo de Jong

E-mail:bo.dejong@witloxvcs.nl
Mobiel:
06 – 48 17 47 49
Telefoon:076 – 522 53 30