Spring naar content

Hoe lang blijft de papieren schenking nog interessant?

04 juni 2020

Hoe lang blijft de papieren schenking nog interessant?
De ‘papieren schenking’ is een veel gebruikte manier om erfbelasting te besparen. Het is echter de vraag hoe lang dit schenken onder schuldigerkenning belastingtechnisch nog interessant is. Het Kabinet komt namelijk met een aantal voorgestelde wijzigingen van box 3 per 2022. 

Minder erfbelasting
Bij een papieren schenking schenkt een persoon een som geld aan een ander, terwijl hij het bedrag van de schenking schuldig blijft. Daarbij wordt zoveel mogelijk van de jaarlijkse vrijstellingen gebruik gemaakt. Deze methode wordt vaak toegepast bij schenkingen van ouders aan kinderen, omdat op deze manier bij overlijden geen erfbelasting hoeft te worden betaald over het bedrag van de schuldig gebleven schenkingen .

Effect box 3
Omdat bij schenken op papier het vermogen van de schenker vermindert, wordt er belasting in box 3 bespaard. Het vermogen van de ontvanger neemt uiteraard toe en deze betaalt daarvoor belasting in box 3.

Let op! 

Wanneer het vermogen van de ontvanger lager is dan dat van de schenker, treedt per saldo nog een fiscale besparing op. Dit omdat een hoog vermogen onder het huidige stelsel van box 3 zwaarder belast wordt dan een laag vermogen.

Wijziging stelsel box 3
Het kabinet is van plan het huidige stelsel in box 3 per 2022 te vervangen. Onder dit nieuwe stelsel wordt spaargeld minder zwaar belast dan overige bezittingen. Daarbij gaan zij uit van een fictief rendement van 0,09% voor spaargeld en 5,33% voor overige bezittingen. Schulden zijn in het nieuwe stelsel nog maar aftrekbaar tegen een negatief rendement van 3,03%. Dit is 2,3% lager dan waartegen overige bezittingen belast worden.

Gevolgen papieren schenkingen
Hierdoor levert een papieren schenking een minder grote besparing op bij de schenker. Het rendement over het vermogen vermindert namelijk met slechts 3,03%. En de ontvanger van de schenking wordt weer zwaarder belast, namelijk tegen een rendement van 5,33%, onafhankelijk van de omvang van zijn vermogen.

Tip! Ga dus na of uw papieren schenking onder het nieuwe stelsel nog wel voldoende voordeel oplevert. Anders kunt u de schuldig gebleven bedragen misschien beter aflossen.

Heeft u nog vragen over de papieren schenking en de gevolgen van het nieuwe stelsel? Neem dan gerust even contact met mij op.