Spring naar content

Heeft u nog geld tegoed van het UWV of de Belastingdienst?

18 maart 2021

U bent als werkgever ‘gewend’ om geld af te dragen aan het UWV en de Belastingdienst. Maar binnenkort zijn de rollen wellicht een keer omgedraaid en ontvangt u mogelijk een bedrag. Het UWV stuurt rond half maart een voorlopige berekening uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). In die voorlopige berekening staat voor welke werknemers u als werkgever recht heeft op een of meer loonkostenvoordelen (LKV’s), op het lage-inkomensvoordeel (LIV) of op het jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV).

U kunt dus recht hebben op een loonkostenvoordeel als u bijvoorbeeld een oudere werknemer uit een uitkeringssituatie of een werknemer met een arbeidshandicap heeft aangenomen. Het lage-inkomensvoordeel is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag loon, met als doel om het aannemen van deze categorie werknemers aantrekkelijk te maken.

Het UWV baseert de voorlopige berekening op de gegevens uit de loonaangiften die u in 2020 heeft ingediend. Het is daardoor van groot belang dat u juiste aangiften heeft ingestuurd. Mocht de voorlopige berekening van het UWV niet juist zijn, dan heeft u tot 1 mei 2021 de tijd om een gecorrigeerde aangifte in te sturen. Correctieberichten na 1 mei 2021 neemt het UWV niet mee in de definitieve berekening die u als werkgever uiterlijk 31 juli 2021 ontvangt. Als u geen voorlopige berekening ontvangt, maar die wel had verwacht, dan kunt u contact opnemen met UWV Telefoon Werkgevers.

Twijfelt u aan de berekening van het UWV of weet u niet zeker of uw loonadministratie juist is ingericht? Onze loonadviseurs kijken graag even met u mee, zodat u een keer een blauwe brief met goed nieuws tegemoet kunt zien.