Spring naar content

Eindelijk is het dan zover, de Wet Toekomst Pensioen (WTP) is aangenomen

19 juni 2023

Wat staat er nu te gebeuren? De nieuwe wet gaat in per 1 juli 2023. Dat betekent dat iedere nieuw op te zetten pensioenregeling vanaf 1 juli 2023 moet voldoen aan de WTP. Bestaande pensioenregelingen dienen op uiterlijk 1 januari 2028 aangepast te worden aan de nieuwe uitgangspunten.

 

Onder andere de volgende onderdelen wijzigen door de WTP:

 • Ouderdomspensioen
  • De premie die wordt ingelegd voor de pensioenopbouw mag niet meer afhankelijk zijn van de leeftijd van de werknemer.
   Bestaande regelingen met een leeftijdsafhankelijke stijgende premie mogen in stand blijven voor alle werknemers die uiterlijk per 1 januari 2028 in dienst zijn gekomen.
  • Iedere werknemer krijgt een persoonlijke “pensioenpot”. Hierdoor wordt het duidelijker hoeveel premie wordt ingelegd en hoe groot het opgebouwde persoonlijke pensioenkapitaal is.
  • Middelloon- en/of eindloonregelingen zijn niet meer toegestaan. Deze moeten vóór 1 januari 2028 omgezet zijn in een beschikbare premieregeling.
 • Nabestaandenpensioen
  • De hoogte van het partnerpensioen mag maximaal 50% van het salaris bedragen en wordt op risicobasis verzekerd.
  • De hoogte van het wezenpensioen mag maximaal 20% van het salaris bedragen en dit wordt ook op risicobasis verzekerd. De eindleeftijd wordt 25 jaar.
 • Opnameleeftijd

Vanaf 1 januari 2024 gaat de beginleeftijd voor deelname aan de pensioenregeling omlaag van 21 naar 18 jaar.

 • Ingangsdatum pensioenuitkering

Het pensioen mag vóór AOW-datum ingaan en er hoeft geen verklaring meer te worden overgelegd dat uit het arbeidsproces wordt gestapt. Nu is het nog zo dat als u uw pensioen meer dan vijf jaar vóór AOW-datum in wilt laten gaan, u een verklaring moet overleggen waarin staat dat u (gedeeltelijk) bent gestopt met werken.

 • Maximaal 10% van het opgebouwde pensioen in één keer opnemen

De mogelijkheid voor werknemers om maximaal 10% van het opgebouwde pensioenkapitaal op de pensioeningangsdatum in één keer uit te laten keren, gaat naar verwachting per 2024 in. Deze éénmalige uitkering mag de werknemer vervolgens vrij besteden. Het bedrag dat na opname aan maandelijks pensioen overblijft, moet wel hoger blijven dan € 594,89 bruto per jaar (2023).

 

We blijven u de komende tijd informeren en gaan u begeleiden in de nieuwe pensioenwereld. Heeft u nu al vragen of wilt u bespreken wat e.e.a. voor uw bedrijf betekent, we staan voor u klaar.

Lidwien Bastiaansen- Diepstraten