Spring naar content

De toekomst van ons pensioen

28 augustus 2023

Na jaren van intense debatten en onderhandelingen werd ‘De Wet Toekomst Pensioen’ op 1 juli jl. eindelijk van kracht. En dat heeft nogal wat impact, dus zet ik de belangrijkste veranderingen hier even op een rij.

 

Vanaf nu kunnen nieuwe pensioenregelingen voor werknemers alleen nog worden afgesloten in de vorm van een premieovereenkomst met onder andere een gelijk premiepercentage voor alle werknemers. Werkgevers met een reeds lopende pensioenregeling mogen de stijgende premiepercentages voor de bestaande werknemers blijven hanteren.

 

Er is een overgangsperiode tot 1 januari 2028 om de bestaande collectieve pensioencontracten aan te passen aan de wijzigingen uit de Wet Toekomst Pensioen.
Bijvoorbeeld de uitkeringen van partner- en wezenpensioen worden voortaan op een andere wijze berekend. En het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot 25 jaar. Ook moet er vóór die datum een aparte pensioenregeling voor nieuwe werknemers komen waarin een gelijk premiepercentage wordt gehanteerd.

 

Al vanaf 1 januari 2024 wordt de minimale toetredingsleeftijd voor collectieve pensioenregelingen verlaagd van 21 naar 18 jaar. Werknemers vanaf 18 jaar gaan dan dus ook deelnemen aan de pensioenregeling.

 

Met deze nieuwe wet breekt er voor alle partijen een spannende, maar veelbelovende tijd aan. Bij deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds, adviseer ik de berichtgeving van dat fonds over de aanpassingen af te wachten. In het geval van een eigen verzekerde regeling kan er nu al doorgepakt worden. Het is hoe dan ook verstandig om op tijd goed advies in te winnen om de beste keuzes te maken en mogelijke risico’s te vermijden. Onze experts staan hierbij uiteraard klaar om werkgevers te begeleiden bij al deze nieuwe mogelijkheden.

 

Werknemers hebben nog steeds veel vrijheid om hun pensioen beter en flexibeler af te stemmen op hun persoonlijke situatie en wensen. Liever eerder of later met pensioen? Een hogere uitkering in de eerste jaren, gevolgd door een lagere? Een eenmalige uitkering van maximaal 10% van de pensioenpot bij het bereiken van de AOW-leeftijd? Het partnerpensioen aanpassen bij overlijden na de pensioendatum? Gedeeltelijk werken en gedeeltelijk met pensioen gaan voor of na de AOW-gerechtigde leeftijd? Bij voorkeur een stabiele levenslange pensioenuitkering? Dit vraagt om een persoonlijk financieel plan dat goed aansluit bij de wensen van de werknemer. Wij helpen graag.

Lidwien Bastiaansen- Diepstraten