Spring naar content

Belgische vrijwilligers bieden belastingvoordeel!

14 november 2017

Een drietal maatschappelijk betrokken mensen reikten drie jaar geleden een bestuurder van een Nederlandse stichting de hand. De bestuurder was toen op zoek naar mensen die op vrijwillige basis zich in de avonduren als lid van een raad van toezicht wilden inzetten. De stichting zet zich namelijk in om thuishulp aan hulpbehoevenden te bieden. Daarbij is dan een raad van toezicht verplicht. Omdat de tarieven waarvoor de thuishulp geboden moet worden uitermate scherp zijn, moet op de kosten worden beknibbeld. Zodoende werd de vrijwilligers voordat zij aan de slag gingen verteld dat zij niet op enige financiële tegemoetkoming behoefden te rekenen. Dat was voor hen geen punt, want zij vonden met name een goede thuiszorg in hun dorp het belangrijkste.

Na drie jaar heeft de bestuurder besloten om eenmalig een bedrag van € 250,– per persoon uit te betalen. Dat was een tegemoetkoming voor alle kosten die zij tot dan gemaakt hadden. De vrijwilligers waren aangenaam verrast, want hun inzet was daarop niet gericht. Alle kosten die zij gemaakt hadden, hadden zij immers voor lief genomen. Zij werden onaangenaam verrast door een Belastingcontroleur. Bij een boekenonderzoek vond hij namelijk dat over die € 250,– loonbelasting afgedragen moest worden. Leden van een raad van toezicht zijn in fictieve dienstbetrekking volgens artikel 3 van de Wet op de loonbelasting 1969. Ondanks de symbolische vergoeding van € 250,– had hij niks te maken met een vrijwilligersvergoeding. Enig greintje van maatschappelijke beleving was bij hem niet te bespeuren. Een principekwestie was hiermee geboren.

In België is het voornemen om het vrijwilligers vanaf 1 januari 2018 mogelijk te maken om per maand € 500,– belastingvrij bij te verdienen. Bij dit voornemen is een hele lijst van activiteiten opgenomen waarmee € 500,– per maand onbelast mag worden bijverdiend. Uiteraard zijn het allemaal activiteiten die op een of andere manier sociaal, cultureel of maatschappelijk belang hebben. In het licht van de voorgaande kwestie zou de Nederlandse belastingcontroleur daar wat van kunnen leren, en misschien ook het nieuwe Nederlandse kabinet c.q. de nieuwe Staatssecretaris van Financiën. Maar ja, de afstand tussen politiek Den Haag en de Belgische grens, dan wel de Belgische blijmoedigheid, is groot.      

Voor diegenen die in de grensstreek wonen, is er misschien een voordeeltje te behalen. De lijst van in België van belasting vrijgestelde activiteiten leert dat ook gezinsondersteunende diensten, kinderopvang aan huis etc. vrij van belasting zijn tot die € 500,– per maand. De gunstige Nederlandse regeling die bekend is als “de witte werkster” is hierop naadloos aan te sluiten. Het kan dus voordeel gaan bieden om een Belgische werkster of kinderoppas naar Nederland te gaan halen, indien niet meer dan € 500,– per maand word uitbetaald voor minder dan 4 dagen per week werken. Dan wordt namelijk de bruto Nederlandse vergoeding, in België netto. Op een of andere manier moet dat voordeeltje tussen de betrokken Belgen en Nederlanders te delen zijn. Dat zal de Nederlandse controleur – die over € 250,– loonbelasting wil inhouden – wellicht niet leuk vinden, “Amai!”. Er valt wat te leren van die Belgen…