Spring naar content

Zonnepanelen geplaatst? U krijgt mogelijk geld van de fiscus!

28 juni 2013

Onlangs heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie beslist dat u als particulier recht heeft op teruggaaf van 21% btw die u heeft betaald voor de aanschaf- en plaatsingskosten van zonnepanelen.

De laatste jaren heeft het plaatsen van zonnepanelen op huizen een grote vlucht genomen, mede dankzij de vele overheidssubsidies. De elektriciteit die particulieren daarmee opwekken, leveren ze (deels) terug aan het energienet. Uit het arrest van de Europese rechter blijkt nu dat deze ‘terugleverende’ particulieren eigenlijk btw-ondernemers zijn. Ze leveren volgens de Europese btw-regels immers een zogeheten economische activiteit. Wanneer dat het geval is, mag u als btw-ondernemer de betaalde btw terugvragen!

Teruggaaf van betaalde btw

Niet alleen de voorbelasting op de aanschaf- en plaatsingskosten van de zonnepanelen is aftrekbaar, maar ook die van het toekomstige onderhoud. Het is raadzaam dat u uw accountmanager verzoekt om namens u een brief te sturen naar de Belastingdienst met de mededeling dat u btw-ondernemer bent en daarom recht heeft op teruggaaf van btw.

Verder is het van belang dat het tijdstip van aanschaf niet te ver van het heden afligt. Voor zonnepanelen die in het tweede kwartaal 2013 zijn aangeschaft, kan een teruggaaf worden aangevraagd binnen de wettelijke termijn. Voor facturen die zijn uitgereikt vóór 1 april 2013 ligt dat anders.

Let op!
Kwalificeert u als btw-ondernemer dan moet u ook btw afdragen over de opbrengst van de energie die u teruglevert aan het energienet. Waarschijnlijk kunt u dan profiteren van de kleineondernemersregeling waardoor u in aanmerking komt voor een belastingvermindering of zelfs helemaal geen btw hoeft te betalen. Ook kan het zijn dat u btw moet afdragen over een subsidie voor zonnepanelen die aan u is verstrekt.