Spring naar content

Wettelijk salaris dga omhoog

14 januari 2013

Dit jaar is het gebruikelijk loon voor u als directeur-grootaandeelhouder (dga) vastgesteld op minimaal € 43.000. In 2012 was dit € 42.000. Een verhoging van € 1.000 dus.  

Het gebruikelijk loon is het salaris dat u volgens de wet minimaal moet verdienen en gangbaar is voor het niveau en de duur van uw werk. Dit loon is het bedrag voordat er loonbelasting/premie volksverzekeringen wordt ingehouden, dus inclusief de eventuele bijtelling van uw auto van de zaak.

Aandeelhouder met aanmerkelijk belang

Het gebruikelijk loon geldt niet alleen voor de dga, maar voor elke aandeelhouder met een aanmerkelijk belang. Hiervan is sprake als u al dan niet samen met uw fiscale partner:

  • minstens 5% van de aandelen in de vennootschap bezit;
  • rechten heeft om voor 5% of meer aandelen van een vennootschap te kopen;
  • winstbewijzen heeft om 5% of meer van de jaarwinst (of liquidatie-uitkering) van de vennootschap te krijgen;
  • minstens 5% stemrechten heeft in een coöperatie.

Het gebruikelijk loon kan lager zijn, bijvoorbeeld als u in deeltijd werkt. Het kan ook zijn dat juist een hoger loon dan € 43.000 gebruikelijk is. Wij vertellen u hier graag meer over.