Spring naar content

Werkgever: volg beschikking sectorindeling Belastingdienst

24 juni 2013

Ontvangt u als werkgever van de Belastingdienst een beschikking met een nieuwe sectorindeling voor de werknemersverzekeringen, dan moet u vanaf de datum die op deze beschikking staat het nieuwe premiepercentage toepassen. Dus niet pas vanaf 1 januari van het volgende jaar. De regeling is namelijk aangepast, zo maakte de Belastingdienst onlangs bekend.

Sectoraansluiting

Het bedrijfsleven is voor de werknemersverzekeringen verdeeld in sectoren. Als werkgever bent u verplicht aangesloten bij één van die sectoren. De sectoraansluiting bepaalt de hoogte van de sectorpremie die u moet betalen.

Nieuwe beschikking

Veranderen de ondernemingsactiviteiten van uw bedrijf niet structureel, dan blijft u als werkgever aangesloten bij de vastgestelde sector. Veranderen de activiteiten wel structureel, dan moet u binnen veertien dagen de Belastingdienst schriftelijk vragen om een nieuwe beoordeling van de sectoraansluiting. U ontvangt van de Belastingdienst dan een nieuwe beschikking. De datum op deze beschikking bepaalt wanneer u het nieuwe premiepercentage moet toepassen.