Spring naar content

Wat te doen met de btw op Belgische tolheffing?

27 november 2017

Voor vrachtauto’s moet op de Belgische wegen sinds 1 april 2016 tol worden betaald. Moet u hier ook btw over betalen en zo ja, hoe en wanneer vraagt u deze btw terug?

De tolheffing geldt voor vrachtauto’s vanaf 3.500 kg die in Europa staan ingeschreven. Ook moeten ze gebruikt worden voor goederenvervoer.

Drie regio’s

België is voor de tolheffing onderverdeeld in drie regio’s die ieder hun eigen tarieven hanteren. Tolplichtige voertuigen moeten zijn voorzien van een speciaal kastje dat het aantal kilometers registreert. De verschuldigde tol kan zowel vooraf als achteraf worden betaald.

Btw

Alleen de tol die verschuldigd is in de regio Wallonië is belast met 21% btw. De tol in de andere twee regio’s is dus vrij van btw. Alleen als u achteraf de tol betaalt en niet betaalt via creditcard, krijgt u na betaling automatisch een zogenaamde vlootfactuur.

Btw terugvorderen

Nederlandse ondernemers die belaste prestaties leveren, kunnen de in EU-landen betaalde btw terugvragen. Voor de btw die u in 2017 betaalt, kan dit uiterlijk tot 1 oktober 2018. Dit geldt ook voor de btw op vlootfacturen.

Procedure teruggave btw

U kunt btw alleen digitaal terugvragen via een speciale site. U moet echter eerst over inloggegevens beschikken. Vraagt uw adviseur de btw voor u terug, dan heeft u allebei inloggegevens nodig. Heeft u in een voorgaand jaar al btw teruggevraagd uit een EU-land, dan heeft u al inloggegevens gehad en dient u die te gebruiken. Is het de eerste keer dat u btw uit de EU terugvraagt, vraag dan inloggegevens aan via het formulier op de site van de belastingdienst (belastingdienst.nl / zoekterm aanvraag inloggegevens).

Na inloggen, kunt u een verzoek tot teruggave van de btw indienen. U moet de btw per land specificeren. Van de aangeschafte goederen en diensten moet u onder meer de factuurdatum en –nummer invullen. Voor teruggave van de btw uit sommige landen moet u facturen meesturen, maar ook dit kan alleen digitaal. Dit geldt ook voor de vlootfactuur. De factuur moet u dus scannen.

Let op!
Uw verzoek om teruggave moet per land minstens €50 aan btw betreffen.

Heeft u vragen over de btw op Belgische tol, neem dan contact met ons op.