Spring naar content

Wat is fiscaal aftrekbaar bij lange termijn verhuur van zalen?

05 september 2017

Als uw zalenverhuur gepaard gaat met aanvullende diensten, kan dit gevolgen hebben voor de btw-aftrek. Welke zijn dat en onder welke voorwaarden?

Zaalverhuur vrijgesteld of belast?

Als u als horecaondernemer een kamer of zaal verhuurt, is dat in beginsel belast met btw. Dit is anders als het niet gaat om kortdurende verhuur, maar verhuur voor een langere periode. Dan is de verhuur vrijgesteld van btw. Maar wat nu als de langdurige verhuur gepaard gaat met aanvullende diensten?

Let op!
Het voorgaande is voor u van belang in verband met de vooraftrek van btw. Als de langdurige verhuur van bijvoorbeeld een zaal is vrijgesteld van btw, kunt u ook een deel van de door u betaalde btw niet aftrekken. Jammer, met name als uw klant de btw toch kan aftrekken en bij een vrijgestelde factuur niet gebaat is.

Langdurige verhuur toch belast

Onlangs moest de rechter zich uitspreken over een zaak waarbij zalen langdurig werden verhuurd maar waarbij van aanvullende diensten gebruik werd gemaakt. Het betrof onder andere voorzieningen zoals het verwarmen of koelen van de zalen, geluidsvoorzieningen, opvang van de gasten, het bieden van toegang tot internet en de schoonmaak van de zalen. De betreffende ondernemer vond dat er sprake was van één belaste prestatie en had al zijn btw verrekend. De inspecteur haalde hier een streep doorheen, maar de rechter was het niet met de inspecteur eens. Alle btw mocht dus verrekend worden.

Wat is van belang?

Voor de rechter was van belang dat er sprake was van één samenhangende prestatie en dat deze als geheel btw-belast was. Uit de uitspraak wordt duidelijk dat hiervan met name sprake is omdat de aangeboden extra service gericht was op het faciliteren van het gebruik van de zaal. Voor hiermee ‘normaal’ samenhangende zaken, zoals verwarming, geldt dit minder.

Tip:
Bij langdurig verhuur van zalen kunt u toch alle btw terugvragen door aanvullende diensten te verrichten.

Heeft u vragen over de verhuur van zalen en dergelijke, neem dan contact met ons op.