Spring naar content

Wat als uw patiënt u zwart maakt op internet?

04 december 2017

Onlangs moest de rechter een oordeel geven over de vraag of de forse kritiek van een patiënt over een arts op Facebook onder de vrijheid van meningsuiting viel of dat de grenzen van het toelaatbare werden overschreden. Mocht dat zomaar?

Een ontevreden patiënt klaagt

Bonnie is niet tevreden over de wijze waarop dr. Bernard met haar nierklachten is omgegaan. Bonnie maakt hem in niet mis te verstane bewoordingen zwart op Facebook. Hij zou haar een nier hebben gekost. Hij zou een “eigenwijze trol” zijn en “het had inderdaad een 020’er kunnen zijn met zo’n stomme kop”. De uitlatingen werden later ook nog bedreigend. Dr. Bernard vindt het welletjes en schakelt een advocaat in.

De advocaat van dr. Bernard start een kort geding bij de Rechtbank Rotterdam en eist dat Bonnie moet stoppen met de lastercampagne. Alle negatieve uitlatingen die door Bonnie over hem op Facebook zijn geplaatst, wil hij verwijderd hebben.

Vrijheid van meningsuiting of laster?

Bij een kort geding moet de rechter een afweging maken tussen enerzijds het recht op vrijheid van meningsuiting en anderzijds het recht op de bescherming van de eer en goede naam van iemand. De Rechtbank Rotterdam, 09.02.2017 (RBROT:2017:1031), stelt voorop “dat het aan eenieder die meent dat hem een slechte geneeskundige behandeling ten deel is gevallen, in principe vrijstaat om deze onvrede publiekelijk te uiten. Een uiting kan toelaatbaar zijn als er bijvoorbeeld sprake is van een maatschappelijk belang. Bijvoorbeeld het belang om een eventuele misstand in de medische wereld aan de kaak te stellen.”

De rechter bepaalt dat wel van belang is of Bonnie haar klachten over de arts goed kan onderbouwen. Zo maar iets roepen, mag dus niet. Dan is er namelijk geen sprake meer van het aan de kaak stellen van een maatschappelijk belang, maar van laster (zwartmaken van iemands reputatie door hem te beschuldigen van zaken die niet waar zijn). Laster is een onrechtmatige daad: de benadeelde kan schadevergoeding en/of rectificatie eisen. Bonnie beschikte in dit specifieke geval niet over enig bewijsmateriaal, zoals bijv. een second opinion. Ook had Bonnie niet geklaagd bij het medisch tuchtcollege. Onder die omstandigheid vond de rechter dat Bonnie niet zonder meer ongefundeerde beschuldigingen op Facebook mocht zetten. Daar moest zij dus mee stoppen.

De rechter oordeelde ook dat Joke zich niet onnodig grievend had mogen uitlaten over dr. Bernard, zelfs al zou vast komen te staan dat dr. Bernard zijn werk niet goed had gedaan. Woorden als ‘eigenwijze trol’ en ‘met zo’n stomme kop’ zijn onnodig grievend en mogen dus sowieso niet worden geuit in openbare uitlatingen. Bonnie voerde nog aan dat zulke uitlatingen op Facebook normaal zijn, maar volgens de rechter is het woordgebruik op Facebook niet de ‘maat der dingen’.

Meteen stoppen want anders…

De rechter bepaalde dat Bonnie direct moest stoppen met de lastercampagne en legde een dwangsom van € 1.000 per overtreding op. Daarnaast moest Bonnie moest binnen zeven dagen de naam van en het bericht over dr. Bernard van Facebook of van ieder ander sociaal medium verwijderen, op last van een dwangsom van € 500 per dag.