Spring naar content

Voorkom bijtelling voor uw bestelauto

22 augustus 2016

Heeft uw bedrijf één of meer bestelauto’s? Er zijn diverse mogelijkheden om bijtelling te voorkomen. Let wel goed op de voorwaarden!

De bijtelling voor de bestelauto is, net als voor personenauto’s, een percentage van de nieuwprijs inclusief btw en bpm. Hoe kunt u die bijtelling voorkomen?

Geen of beperkt privégebruik

Als u geen bijtelling wilt mag u niet meer dan 500 kilometer per jaar privé rijden. U ontkomt er dan bijna niet aan om een sluitende rittenadministratie bij te houden.

Let op!
Wilt u dit liever niet, dan kunt u de bijtelling ook voorkomen door een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ bij de fiscus in te leveren. U hoeft dan geen kilometers bij te houden, maar u mag dan niet één kilometer privé met de bestelauto rijden.

Privégebruik verboden of onmogelijk

Een andere mogelijkheid is dat de werkgever het privégebruik verbiedt of onmogelijk maakt, bijvoorbeeld door de sleutels verplicht in te laten leveren. De fiscus eist dan wel dat u dit controleert en het bewijs hiervan bewaart.

Uitsluitend geschikt voor goederenvervoer

Voor bestelauto’s die eigenlijk alleen geschikt zijn voor goederenvervoer, geldt ook geen bijtelling. Bijvoorbeeld de serviceauto van de garage waarvan de bekleding onder het smeer zit en bestelauto’s met maar één zitplaats.

Let op!
Rechters oordelen verdeeld of bestelauto’s vrijwel alleen geschikt zijn voor goederenvervoer. Men heeft de criteria de laatste jaren wat opgerekt, maar toch is het bij twijfel verstandig om hierover vooraf met uw inspecteur te overleggen.

Doorlopend afwisselend gebruik

Wordt een bestelauto vanwege het werk doorlopend afwisselend door meerdere werknemers gebruikt, zoals veelal in de bouw, dan blijft de bijtelling ook achterwege. De reden is dat het privégebruik moeilijk te bepalen is. In deze gevallen moet u als werkgever wel € 300 eindheffing per bestelauto per jaar aftikken. Deze regeling sluit niet uit dat voor dergelijke auto’s nog een bijtelling bij de ondernemer zelf kan volgen.

Heeft u vragen over de bijtelling voor bestelauto’s, neem dan contact op met uw (fiscale) accountmanager.