Spring naar content

Verhoogde schenkingsvrijstelling ook voor oude restschulden

29 november 2013

Op dinsdag 19 november 2013 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Belastingplannen voor 2014. Daarbij is een zogeheten amendement aangenomen waardoor de tijdelijk extra hoge schenkingsvrijstelling van € 100.000 ook gaat gelden voor schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012. Een kleine waarschuwing is wel op zijn plaats, want de Eerste Kamer moet de Belastingplannen voor 2014 nog aannemen.

Tijdelijk extra hoge schenkingsvrijstelling

Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt er tijdelijk een extra hoge schenkingsvrijstelling van € 100.000 voor een schenking die wordt gebruikt voor de eigen woning. Ook de leeftijdsgrens is daarbij tijdelijk vervallen evenals de relatie tussen schenker en ontvanger. Het hoeft dus niet alleen te gaan om een schenking tussen ouder en kind en de ontvanger hoeft ook niet tussen 18 en 40 jaar te zijn.

De schenking mag ook worden gebruikt voor de aflossing van een restschuld na verkoop van de eigen woning. Dit is zelfs een structurele verruiming vanaf 29 oktober 2012, die ook na 1 januari 2015 mogelijk blijft. Van een restschuld is sprake als de verkoopopbrengst van uw eigen woning onvoldoende is om uw eigenwoningschuld en de verkoopkosten af te lossen.

Let op!
Schenker en ontvanger moeten wel schriftelijk kunnen aantonen dat de schenking door de schenker daadwerkelijk is betaald en door de ontvanger is gebruikt om de restschuld (gedeeltelijk) af te lossen.

Vrijstelling voor restschulden

Oorspronkelijk zou voor wat betreft restschulden de tijdelijk extra hoge schenkingsvrijstelling alleen gelden voor schenkingen voor de aflossing van een restschuld ontstaan op of na 29 oktober 2012. Door de werking van het amendement komen ook restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 (oude restschulden) in aanmerking voor de tijdelijk extra verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000. Ontvangt u in 2014 een schenking voor de eigen woning dan mag u deze dus gebruiken om uw oude restschuld versneld af te lossen.