Spring naar content

Vanaf 1 oktober 2013 meer belastingvrij schenken voor de eigen woning

02 oktober 2013

In het Belastingplan 2014 wordt voorgesteld de eenmalig verhoogde vrijstelling (€ 51.407) voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar wordt vanaf 1 oktober 2013 tijdelijk te verruimen. De vrijstelling wordt in het plan verhoogd naar € 100.000. Daarnaast zou de eis moeten vervallen dat de schenking moet worden gedaan door ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar. In het voorstel gaat de tijdelijke verruiming gelden tot 1 januari 2015.

De schenkbelasting, zoals we deze regeling nu kennen, heeft voor schenking van ouders aan kinderen een jaarlijkse vrijstelling van € 5.141. Deze vrijstelling kan eenmalig worden verhoogd naar € 24.676 bij een schenking aan een kind tussen de 18 en 40 jaar. Indien sprake is van schenkingen ten behoeve van de verwerving of verbouwing van een eigen woning, de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning of de aflossing van de eigenwoningschuld kan de jaarlijkse vrijstelling zelfs eenmalig worden verhoogd naar € 51.407.

Voorgesteld wordt op voor de periode van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 het bedrag van deze schenkingsvrijstelling te verhogen naar € 100.000. Daarnaast zou in deze periode de voorwaarde moeten vervallen dat de schenking moet zijn gedaan door ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar.

Tip:
Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 zou het dus mogelijk moeten worden om een beroep op de schenkingsvrijstelling van € 100.000 te doen bij schenking door ouders aan kinderen van 40 jaar en ouder of bij schenkingen tussen willekeurige derden (bijvoorbeeld een schenking aan een kleinkind, een neefje of een vriend). Voorwaarde blijft wel dat de schenking wordt aangewend voor de eigen woning.

Naast de tijdelijke verruiming wordt in het Belastingplan per 1 oktober 2013 ook een structurele verruiming voorgesteld. In het voorstel mag Vanaf die datum de schenking ook worden aangewend voor de aflossing van een restschuld. Voorgesteld wordt om deze verruiming ook na 1 januari 2015 te laten gelden.