Spring naar content

Uitbreiding kort telefonisch uitstel

12 juli 2013

Vanaf 2013 kunnen ondernemers ook telefonisch uitstel van betaling krijgen van de Belastingdienst. Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 is onlangs goedgekeurd dat dit uitstel ook mogelijk is voor de motorrijtuigenbelasting.

Voorwaarden telefonisch uitstel van betaling

Er wordt alleen telefonisch uitstel verleend als de totale openstaande belastingschuld minder is dan € 20.000. Het uitstel wordt voor maximaal vier maanden verleend. Voor het uitstel gelden de volgende voorwaarden:

  • u heeft de aanslag al ontvangen;
  • u heeft nog geen dwangbevel ontvangen;
  • de aangiften voor de voorgaande twee tijdvakken zijn tijdig gedaan.

U krijgt geen telefonisch uitstel voor:

  • voorlopige aanslagen die in termijnen mogen worden voldaan;
  • aanslagen met een boete;
  • toeslagschulden.

Let op!
Over het uitgestelde bedrag wordt wel rente berekend.  

Melding betalingsonmacht

Een verzoek om kort uitstel wordt niet aangemerkt als een melding betalingsonmacht. Als er sprake is van betalingsonmacht, moet u dit apart schriftelijk bij de Belastingdienst melden.