Spring naar content

Te veel of te weinig btw gerekend?

28 juni 2016

U heeft als ondernemer een verkeerd btw-bedrag, geen btw of ten onrechte btw in rekening gebracht. Dat kunt u corrigeren met een creditfactuur. Doet u dat niet, dan komen de btw-lasten voor uw rekening.

Te veel btw op factuur

Als er op de verkoopfactuur ten onrechte btw of te veel btw in rekening is gebracht, is het noodzakelijk om de factuur te corrigeren. U moet de ten onrechte of te veel in rekening gebrachte btw namelijk altijd wel afdragen. Draagt u deze btw niet af, dan heeft de Belastingdienst twee mogelijkheden: naheffing bij de leverancier en opsteller van de factuur of naheffing wegens ten onrechte genoten aftrek bij de ontvanger van de factuur. Om dit te voorkomen dient door de leverancier een creditfactuur worden opgesteld.

Let op!
Ten onrechte of te veel in rekening gebrachte btw is bij de ontvanger van de factuur in principe niet aftrekbaar. De Belastingdienst zal echter in het algemeen alleen in actie komen als de leverancier de btw niet heeft afgedragen bij de Belastingdienst. Bij naheffing zal de Belastingdienst zich dan eerst wenden tot de leverancier. Houd er echter rekening mee dat de Belastingdienst altijd het recht heeft om de afgetrokken btw bij de afnemer te corrigeren, zeker als de leverancier de btw niet kan terugbetalen.

Te weinig btw op factuur

Als er te weinig btw op de verkoopfactuur is vermeld, kan de leverancier dit herstellen door een aanvullende factuur uit te reiken voor de resterende btw. De leverancier draagt deze btw af en de afnemer kan deze btw op dezelfde wijze in aftrek brengen als andere aan hem in rekening gebrachte btw.

Let op!
De leverancier moet, ook als hij geen aanvullende factuur uitreikt, de te weinig gefactureerde btw altijd wel afdragen aan de Belastingdienst. Reik daarom altijd een aanvullende factuur uit en voorkom dat deze btw-last op u drukt.

Voorbeeld

Er is een factuur verzonden voor geleverde materialen met een totaalbedrag op de factuur van € 500. Op de factuur is geen btw vermeld. Dit had wel gemoeten. Normaal gesproken zou 21% over € 500 = € 105 aan btw op de factuur moeten zijn vermeld, zodat het totaalbedrag op € 605 komt. Omdat dit niet is gebeurd, stelt de Belastingdienst dat het totaalbedrag op de factuur inclusief btw is. Er wordt dan 21/121 x € 500 = € 86,80 door de Belastingdienst aan btw bij de leverancier nageheven.

Let op!
Controleer als leverancier én als afnemer altijd of de facturen juist zijn en voldoen aan de factuurvereisten en corrigeer de factuur als dit nodig is of vraag, als u afnemer bent, om een correctie op de factuur. Dit kan naheffing en het opleggen van boetes door de Belastingdienst voorkomen!