Spring naar content

Te laat betaalde lijfrentepremies soms toch aftrekbaar

13 februari 2014

Betaalt u de premie voor een lijfrente of een arbeidsongeschiktheidsverzekering via een automatische incasso? Dan kan het zijn dat de premie die eind december 2013 van uw rekening had moeten zijn afgeschreven, pas in januari 2014 daadwerkelijk is afgeschreven. In dat geval mag u toch de premie in uw aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2013 in aftrek brengen. Uiteraard moet u voor het overige wel voldoen aan de voorwaarden voor premieaftrek.

De omzetting van bankrekeningnummers naar IBAN-rekeningnummers is tot nu toe niet vlekkeloos verlopen. Zo blijkt uit de praktijk een sterke vertraging van de in de tweede helft van december 2013 aangeboden automatische premie-incasso’s. Hierdoor kan het zijn dat de betaling van uw lijfrentepremie of de premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering pas begin januari 2014 van uw rekening is afgeschreven.

Deze vertraagde afschrijving heeft ook gevolgen voor de hoogte van uw vermogen in box 3 op de peildatum van 1 januari 2014.

Te late premiebetaling Nu zijn normaal gesproken lijfrentepremies en de premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering alleen aftrekbaar in het jaar van betaling. Dat zou betekenen dat u door de vertraging met de automatische incasso’s de begin 2014 afgeschreven premies pas in uw aangifte 2014 in aftrek kunt brengen. 

Aftrek in 2013 Er is echter onlangs goedgekeurd dat u deze premiebetalingen toch in 2013 in aftrek mag nemen. Bovendien mag u in de berekening van het box 3-vermogen per 1 januari 2014 een correctie aanbrengen, dus alsof de premie wel in 2013 van uw rekening is afgeschreven. Voorwaarde is wel dat u deze premiebetalingen niet ook nog een keer in 2014 in aanmerking neemt.