Spring naar content

Regering geeft toelichting op schenkingsvrijstelling eigen woning

22 oktober 2013

In het Belastingplan 2014 is onder meer voorgesteld om de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 te verruimen tot € 100.000 en zowel de beperking in de kring van schenker en verkrijger als de leeftijd van de schenker los te laten. 

Recent heeft de regering de volgende antwoorden gegeven op diverse vragen van de Tweede Kamer over deze schenkingsvrijstelling:

  1. Het wetsvoorstel zal zodanig worden aangepast dat geen sprake is van een fictieve verkrijging als bedoeld in artikel 12 SW als de schenker binnen 180 dagen overlijdt.
  2. Een persoon kan meerdere keren de schenkingsvrijstelling toepassen als wordt verkregen van verschillende personen. Indien echter twee partners ieder een schenking doen aan dezelfde begiftigde, worden de schenkingen samengevoegd. In dat geval kan de vrijstelling slechts een keer door de begiftigde worden toegepast.
  3. Dit geldt ook in de ‘omgekeerde’ situatie waarin twee partners van dezelfde schenker elk € 100.000 ontvangen voor de eigen woning. Ook dit wordt aangemerkt als één schenking van € 200.000 waarvan slechts € 100.000 kan zijn vrijgesteld.
  4. Verder merkt de regering op dat de schenkingsvrijstelling niet van toepassing is als de ene partner een schenking krijgt terwijl de woning op naam staat van de andere partner.
  5. De vrijstelling kan ook gelden als wordt kwijtgescholden op een eigenwoningschuld.
  6. De vrijstelling kan ook gelden voor een buitenlandse woning mits met dit land een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting met uitwisseling van fiscale informatie bestaat.
  7. Als een BV aan een kind van een 100%-aandeelhouder schenkt, is de schenking voor de Successiewet afkomstig van de aandeelhouder. Voor de Wet IB 2001 is daaraan voorafgaand sprake van een winstuitdeling in box 2 en voor de Vpb is de schenking niet aftrekbaar van de winst.