Spring naar content

Qredits biedt nieuw mkb-krediet aan

02 december 2013

Speciaal voor ondernemers die een financiering nodig hebben en hiervoor niet bij de bank terecht kunnen, biedt Qredits vanaf begin november het nieuwe mkb-krediet aan. Heeft u start- of groeiplannen dan kunt u bij deze kredietinstelling terecht voor een zakelijke lening van maximaal € 150.000.

Qredits

Qredits staat voor Stichting Microkrediet Nederland. De organisatie – die opereert zonder winstoogmerk – is een samenwerkingsverband tussen het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, verzekeraars en de grootste Nederlandse banken.

Mkb-krediet

Sinds begin november biedt Qredits aan startende en bestaande ondernemers in het mkb (midden- en kleinbedrijf) een zakelijke lening aan van minimaal € 50.000 en maximaal € 150.000. Er gelden een aantal voorwaarden. Zo staat het krediet alleen open voor (startende) ondernemers of wanneer u plannen heeft om een bedrijf over te nemen. Verder mag u niet voor 100% naar het buitenland exporteren. Voorwaarde is ook dat u geen bancair krediet heeft of een bancair krediet van minder dan € 150.000. Ook kunt u niet meer dan 40% van het totale kredietbedrag aan werkkapitaal financieren.

Rente en kosten

Het mkb-krediet is een zakelijke lening en dat betekent dat u ook rente en kosten kwijt bent. De rente, die wordt vastgezet gedurende de looptijd van uw lening, varieert momenteel van 8,75% tot 9,75% en is afhankelijk van het ondernemingsrisico. Verder berekent Qredits afsluitkosten van 1,5% van de lening. Tot slot kan er niet boetevrij worden afgelost op het mkb-krediet.

Tip:
Wilt u meer weten over het nieuwe mkb-krediet check dan de site van Qredits