Spring naar content

Prijs in loterij op werk is loon

13 december 2017

Als u een prijs wint in een loterij, zult u niet snel denken dat er sprake is van loon uit dienstbetrekking. Tenzij de werkgever de loterij organiseert, want dan kan dit wel het geval zijn.

DobbelstenenPersoneel gezocht

Dat de economische crisis alweer tot het verleden behoort, blijkt zonneklaar uit de toenemende vraag naar personeel. Soms is de nood zo hoog dat een werkgever naar originele methodes zoekt om personeel te werven. Zoals het organiseren van een loterij.

Hoofdprijs

De loterij in kwestie was georganiseerd door een bedrijf dat dringend behoefte had aan goed personeel. Werknemers die minstens drie nieuwe collega’s aanwierven, ontvingen daarom een bonus van €3.200. Daarnaast deden ze mee aan een loterij, waarbij een winnaar een bedrag van ruim €20.000 tegemoet kon zien.

Prijs belast

De winnaar van de prijs had er geen rekening mee gehouden dat over de prijs belasting betaald moest worden en vocht deze beslissing aan bij de rechter. Die stelde echter de fiscus in het gelijk. Volgens de rechter is van belang of er een voldoende verband bestaat met de dienstbetrekking. Niet voldoende is de vraag of er voor de beloning al dan niet arbeid moet worden verricht.

Let op!
Volgens de rechter is ‘loon’ dan ook een ruim begrip. Dit zijn namelijk alle voordelen die, rekening houdende met de maatschappelijke opvattingen, geacht kunnen worden zakelijk aan de dienstbetrekking te worden toegerekend. Dit betekent dat alleen wat tot de persoonlijke sfeer van de werknemer behoort, hier niet onder valt.

Fruitmand bij ziekte

Bij het laatste kunnen we bijvoorbeeld denken aan een fruitmand die een werkgever schenkt bij ziekte van een personeelslid. Hoewel er duidelijk sprake is van een verband met de dienstbetrekking, andere zieken krijgen van deze werkgever immers geen fruitmand, is de persoonlijke sfeer overheersend en de fruitmand dus onbelast.