Spring naar content

Pensioenfonds voormalig werkgever niet in trek bij zzp’er

15 juli 2016

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) lopen niet warm voor de vrijwillige voorzetting van pensioenopbouw in het pensioenfonds van hun voormalig werkgever. Alhoewel 85% van de bedrijfstakpensioenfondsen deze mogelijkheid wel aanbiedt, blijkt uit onderzoek dat landelijk maximaal 650 zzp’ers hier gebruik van hebben gemaakt.

Wie na een dienstverband als zzp’er gaat werken, kan onder voorwaarden zijn deelname aan de pensioenregeling van zijn voormalig werkgever vrijwillig en op eigen kosten voortzetten. Veel bedrijfstakpensioenfondsen bieden deze mogelijkheid aan. Een vrijwillige voortzetting moet binnen negen maanden worden aangevraagd. Zzp’ers kunnen maximaal tien jaar hun pensioen vrijwillig blijven opbouwen. De meeste bedrijfstakpensioenfondsen hanteren echter een standaardtermijn van drie jaar.

Weinig animo

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat er onder zzp’ers maar zéér weinig animo bestaat voor de vrijwillige voortzetting. Dit is dan ook volgens staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet het geschikte instrument om ervoor te zorgen dat ook zelfstandigen voldoende pensioen opbouwen. Andere instrumenten zijn hiervoor wellicht beter.