Spring naar content

Pensioen zzp’er in het vizier

12 juli 2016

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) lopen het risico om onvoldoende pensioen op te bouwen. Om een grote terugval in levensstandaard na pensionering te voorkomen, wil het kabinet zzp’ers stimuleren om voldoende geld opzij te zetten voor de oude dag.

Het kabinet wil naar een toereikend pensioen voor alle werkenden, dus ook voor de zzp’er die nu vaak geen of te weinig pensioen opbouwt. Onlangs verscheen de Perspectiefnota ‘Toekomst pensioenstelsel’, waarin het kabinet een perspectief schetst op een nieuwe pensioenstelsel dat beter aansluit bij de arbeidsmarkt van de 21ste eeuw. Omdat veel zelfstandigen hun pensioen wel zelf kunnen regelen, maar dit niet altijd doen, bevat deze perspectiefnota ook diverse opties voor de pensioenopbouw van de zzp’er.

Enkele opties

Het verplicht deelnemen van zelfstandigen aan het bedrijfstakpensioenfonds in hun sector is een mogelijke optie, maar ook voorwaardelijke fiscale ondernemersfaciliteiten. In dat geval zou er na drie jaar alleen nog recht op deze faciliteiten (zoals de zelfstandigenaftrek) bestaan, als er gespaard wordt voor pensioen. Andere opties zijn een opt-in of opt-out regeling voor zelfstandigen en een aanpassing van de vrijwillige voorzetting van pensioenopbouw.

Let op!
De Perspectiefnota bevat enkele opties, maar nog geen concrete voorstellen. De komende maanden zal de SER (Sociaal-Economische Raad) zich buigen over de positie van zelfstandigen in het toekomstige pensioenstelsel.