Spring naar content

Overstappen naar bv? Denk aan deadline 1 oktober!

13 september 2016

Bent u van plan om een bv op te richten? Wilt u uw huidige onderneming daarbij geruisloos inbrengen en wel met terugwerkende kracht per 1 januari 2016? Dat kan, maar u moet uw inbrengwens dan wel vóór 1 oktober aanstaande bij de Belastingdienst kenbaar maken.

Wilt u overstappen naar een bv-vorm en daarbij uw huidige onderneming inbrengen, kan dit op twee manieren: ruisend of geruisloos. Bij ruisend staakt u uw onderneming en betaalt u kort gezegd inkomstenbelasting over de in de onderneming aanwezige stille reserves en goodwill. De door u opgerichte bv neemt dan alle ingebrachte activa en passiva op de balans op tegen de werkelijke waarde. Bij geruisloze inbreng hoeft u nog niet af te rekenen met de Belastingdienst over de goodwill en stille reserves. Daar staat tegenover dat de bv verdergaat met de boekwaarden van de ingebrachte onderneming.

Terugwerkende kracht

Wilt u uw onderneming geruisloos omzetten in een bv met terugwerkende kracht naar 1 januari 2016, dan is haast geboden. U moet de geruisloze inbreng namelijk kenbaar maken met een voorovereenkomst of intentieverklaring. Deze moet samen met een speciaal geleideformulier aangetekend worden verstuurd naar de Belastingdienst vóór 1 oktober 2016. U heeft daarna nog tot 31 maart 2017 de tijd om de bv op te richten en de onderneming in te brengen.

Tip:
Wilt u met terugwerkende kracht geruisloos overstappen naar een bv? Kom snel in actie en maak dit voor 1 oktober kenbaar bij de Belastingdienst. Voor meer informatie, advies of ondersteuning weet u ons te vinden.