Spring naar content

Oproep aan de milieubewuste ondernemer

05 augustus 2013

Agentschap NL doet een oproep aan het bedrijfsleven om voorstellen in te dienen voor de nieuwe Milieulijst van 2014. Investeert u in bedrijfsmiddelen die op deze lijst staan, dan levert u dat fiscaal voordeel op. U heeft dan namelijk recht op de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de VAMIL (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen).

Fiscaal voordeel

Zowel de MIA als de VAMIL zijn fiscale stimuleringsregelingen. Investeert u in een milieuvriendelijk product of bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst staat dan heeft u recht op de MIA. Afhankelijk van de categorie waarin uw milieu-investering valt, kunt u tot maximaal 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om 75% van de investering willekeurig af te schrijven (VAMIL).

Tip: Naast de MIA kunt u ook de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek toepassen.

Voorstellen voor de Milieulijst

Wilt u zelf een innovatief of milieuvriendelijk product op de markt introduceren dan kunt u uw product op de Milieulijst laten zetten. Daarmee versnelt u de marktintroductie van het nieuwe product. Hoe u uw voorstel voor de Milieulijst 2014 indient, leest u in het stappenplan op de site van Agentschap NL.

Tip: Het insturen van voorstellen voor de nieuwe Milieulijst van 2014 kan nog tot 1 september aanstaande.