Spring naar content

Opnieuw subsidie voor innovatieprojecten

07 januari 2016

Vanaf 1 februari kan er weer subsidie worden aangevraagd bij RVO voor innovatieve projecten in het MKB waar minstens tien bedrijven bij betrokken zijn. Het gaat om een subsidie van 35% van de kosten met een maximum van €25.000 per deelnemend bedrijf.

Het is de bedoeling dat de deelnemende bedrijven begeleid worden door een non profit-organisatie, bijvoorbeeld de brancheorganisatie, die als penvoerder optreedt. De penvoerder ontvangt hiervoor een vast bedrag van €3000 per deelnemend bedrijf.

Innovatieve projecten

Onder innovatieve projecten verstaat men zowel het ontwikkelen van een product, dienst of proces als een combinatie hiervan. U mag binnen het project aan eigen innovaties werken, maar minstens een deel van de innovatie moet collectief zijn. Maximaal 40% van uw aanvraag mag uit loonkosten bestaan (voor loonkosten geldt een vast bedrag van € 60 per uur).

Vraag 1 februari direct aan

In november kon deze subsidie ook aangevraagd worden. Toen werd het subsidieplafond binnen één dag bereikt. Als het weer zo gaat, dan zal deze subsidie dus maar één dag (namelijk 1 februari 2016) aan te vragen zijn. Zorgen dat uw aanvraag er 1 februari om 9.00 uur ligt, is echter niet nodig; de volgorde tussen de aanvragen die binnenkomen op de dag van overtekening, wordt door loting bepaald.