Spring naar content

Onzekere plannen over zwaardere lasten dga

21 juni 2013

Begin deze week is de commissie Van Dijkhuizen met voorstellen gekomen om het belastingstelsel in Nederland eenvoudiger en rechtvaardiger te maken. Dat doet zij door de lasten budgetneutraal onder ondernemers en particulieren te herverdelen. Werkgeversorganisaties leverden meteen stevige kritiek op onder meer de voorgestelde lastenverzwaring voor directeur-grootaandeelhouders (dga’s). Minister Dijsselbloem van Financiën zei dat hij op korte termijn geen ingrijpende belastingherziening verwacht.

Het kabinet gaat de plannen van de commissie in ieder geval wel serieus bestuderen. 

Verlaging doelmatigheidsmarge

Een voorstel dat verstrekkende gevolgen kan hebben voor de dga is de verlaging van de doelmatigheidsmarge bij het vaststellen van het fiscale loon. Nu is het nog zo dat de dga bij een gebruikelijk loon dat hoger is dan € 43.000 (2013) binnen bepaalde grenzen van dit loon mag afwijken. Zo komt het in de praktijk vaak voor dat het loon van de dga vastgesteld wordt op 70% van het gebruikelijke loon. De dga kan dus binnen de grenzen een ‘korting’ toepassen van 30% (doelmatigheidsmarge) op zijn loon. De commissie stelt voor om deze doelmatigheidsmarge terug te brengen tot 10%. Dit zou de schatkist € 1 miljard extra opleveren.

Extra belasting in box 2

Bovendien wil de commissie het in de bv opgebouwde vermogen voor de aanmerkelijkbelanghouder jaarlijks gaan belasten in box 2 tegen een zogeheten forfaitair rendement van 2,4%.

Andere belangrijke voorstellen van de commissie Van Dijkhuizen zijn: lagere belastingtarieven, verlenging van de eerste schijf, afschaffing van de zelfstandigen- en startersaftrek voor ondernemers, vereenvoudiging van de toeslagen en een verlaging van het forfaitair rendement in box 3 van 4% naar 3% vanaf 2014.