Spring naar content

Nieuw betalingssysteem kinderopvang uitgesteld

12 januari 2016

Het nieuwe betalingssysteem voor de kinderopvang zal niet worden ingevoerd per 1 januari 2018, maar mogelijk geleidelijk in dat jaar of in één keer op 1 januari 2019. De latere invoering is nodig omdat de nieuwe betalingswijze veel voorbereiding vergt. Ouders en kinderopvanginstellingen moeten hier zo min mogelijk hinder van ondervinden.

Het nieuwe systeem van de kinderopvang moet straks meer eenvoud en zekerheid voor ouders geven. Wanneer dit systeem wordt ingevoerd ontvangt u geen kinderopvangtoeslag meer van de Belastingdienst. Deze overheidsbijdrage gaat dan direct naar DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Uw ouderbijdrage aan de kinderopvang betaalt u straks via een ‘digitale portemonnee’ aan DUO, die met deze bijdrage en de overheidsbijdrage de facturen betaalt van de kinderopvanginstellingen.

In het nieuwe systeem krijgt u voor de kinderopvang dus niet meer te maken met de Belastingdienst, maar alleen met de kinderopvanginstelling zelf en met DUO. U hoeft ook geen gegevens meer door te geven over de kinderopvang. De kinderopvanginstelling gaat de afname van kinderopvang zelf doorgeven aan DUO.

Let op!
Wanneer het nieuwe systeem voor de kinderopvang uiteindelijk wordt ingevoerd is nu dus onduidelijk. Het zal geen 1 januari 2018 worden, maar later dat jaar of mogelijk zelfs pas in 2019.