Spring naar content

Minder administratieve rompslomp voor commissaris met lage vergoeding

15 april 2013

Iedere commissaris van een bedrijf is vanaf 1 januari 2013 btw-plichtig. De goedkeuring dat heffing van btw achterwege kan blijven bij het vervullen van niet meer dan vier commissariaten, is komen te vervallen. Mocht uw vergoeding echter zo laag zijn dat u onder de kleineondernemersregeling valt, dan kunt u mogelijk ontheffing krijgen van uw administratieve verplichtingen voor de btw.

Wilt u gebruik maken van de ontheffing dan moet u hiervoor wel een verzoek indienen bij de Belastingdienst vóór 1 juli 2013. U komt in aanmerking als u verwacht dat u door de kleineondernemersregeling jaarlijks niet meer dan € 1.345 aan btw betaalt. Wanneer het verzoek op tijd is ingediend, krijgt u een ontheffing met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013.

Ontheffing administratieve verplichting

Een ontheffing van de administratieve verplichtingen rond de btw heeft een aantal voordelen. U hoeft geen btw-aangifte te doen en u hoeft geen administratie bij te houden voor de btw. Ook hoeft u geen facturen te sturen. Een factuur kan wel, maar dan mag u hier geen btw op vermelden.

Een nadeel van de ontheffing is bijvoorbeeld dat u geen btw-aftrek kunt krijgen van de btw die u aan anderen betaalt.

Let op!
U moet wel uw inkoopfacturen bewaren. En u moet voor de inkomstenbelasting een administratie bijhouden.