Spring naar content

Medische zorg maakt in 2016 financiële verbeterslag

19 juni 2017

Tandheelkundige en medische praktijken blinken uit

Meer ondernemers verhogen omzet

Opvallend was dat het percentage zorgondernemers dat de omzet zag stabiliseren of toenemen in 2016 relatief sterk is gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2015 was dat de helft, vorig jaar meer dan 67%. Het percentage ondernemers dat de omzet met 50% of meer zag toenemen, is meer dan verdubbeld. Het percentage zorgondernemers met een stabiele of hogere winst kwam uit op 58%, ten opzichte van 53,5% voor het mkb als geheel.

Sterke stijging kosten

De bedrijfskosten liepen in de sector relatief sterk op: van bijna 3% in 2015 naar bijna 7% vorig jaar. De hogere personeelskosten, een stijging van 7,9%, hadden hier een belangrijk aandeel in. De lonen stegen met 8%, versus 3,4% in 2015 en een daling van 2,2% in 2014. De pensioenpremies kwamen ruim 10% hoger uit, terwijl die een jaar eerder nog licht daalden.

Groei tandartsen en huisartsen

Binnen de branche deden medische, vooral huisartsen, en tandheelkundige praktijken het erg goed. De winstcijfers van paramedische praktijken – fysiotherapeuten, paramedici en verloskundigen – vielen tegen in vergelijking met het voorgaande jaar en het mkb-gemiddelde. In deze deelbranche zijn de tarieven de laatste jaren nauwelijks gestegen, doordat zorgverzekeraars scherper zijn gaan inkopen.

Groei houdt naar verwachting aan

De zorgsector zal in omvang blijven groeien, vooral dankzij de toenemende vraag als gevolg van de vergrijzing, bevolkingsgroei en technologische vooruitgang. De gevolgen van deze trends maken dat de branche ingrijpend zal moeten veranderen, bijvoorbeeld als het gaat om de rolverdeling. Verder zijn een herverdeling van zorgtaken, samenwerking en ondernemerschap belangrijke thema’s.